VENT IN DUTCH

Translation of Vent in Dutch

S Synonyms

Results: 394, Time: 0.1397

de ventilator (27) afreageren (5) de ontluchting (3) het luchtrooster (3) de luchtopening (3) het ventilatiekanaal (3) de uitlaat (4) de ventilatieschacht (4) de ventilatieopening (4) het ventilatierooster (5) het luchtgat (5) de ventilatie (24) de luchtkoker (5) het ventilatiegat (6) het rooster (7) de luchtschacht (7) ontluchten (4) ventileer (9) de schacht (10) de beademing (13) ventileren (16) het luchtkanaal (3)

Examples of using Vent in a sentence and their translations

The vent is in her.
De ventilator zit... in de lagere regionen.
Near a vent, near you.
Nabij de ventilatie, nabij jou.
Well, the vent is breathing for him.
De ventilator ademt voor hem.
We do vent nitrogen once a year.
We ventileren wel eenmaal per jaar stikstof.

Okay, take him off the vent and bag him.
Oke, haal hem van de ventilator af en aan de beademing.
The vent to the autopsy room is blocked.
De ventilatie naar de autopsie ruimte is geblokkeerd.
Some of the dust could have traveled into this computer vent.
Stof dat weggeblazen kan zijn in de ventilator van de computer.
So they have to vent. otherwise their heads explode.
Ze moeten dus ventileren... anders ontploft hun hoofd.
He's still on the vent, but, yeah.
Hij ligt nog aan de beademing, maar ja.
The vent. That's imaginative.
De ventilatie, dat is vindingrijk.
On a vent, waiting for a bus to go to general.
Aan de beademing, wachtend op de bus om naar general te gaan.
Oh, so the-the vent burn was, uh, you branding me.
Oh, dus de ventilatie brandwond, was jouw brandmerk.
It's just that you're sitting right under the vent.
Het is omdat je recht onder de ventilator zit.
We vent right into the apartments a.
We ventileren recht in het appartementsblok hierboven.
Listen, you follow this vent until you find another one.
Luister, je volgt de schacht tot je ergens uitkomt.
I was just climbing back into the vent when the lights went out.
Ik was net in de schacht toen de lichten uitvielen.
Vent the gas from the room.
Ventileer het gas uit de kamer.
I repeat: the vent is open.
Ik herhaal: de ventilatie is open.
I will never get off the vent.
Ik kom nooit meer van de beademing af.
She's on the vent.
Ze ligt aan de ventilator.
Vent the coolant on the left flank!
Koelvloeistof ventileren aan de linkerkant!
I must have jammed the vent.
Hij heeft de ventilatie geblokkeerd.
Paula's on a vent.
Paula zit aan de beademing.
They vent all the time.
Die ventileren de hele tijd.
I think they should go in the vent, too.
Ik denk dat die ook in de ventilator moeten.
The vent's made of steel alloy.
De schacht is gemaakt van staal.
Vent the reactor.
Ventileer de reactor.
Then we will have to vent the ship.
Dan zullen we het schip moeten ontluchten.
The incinerator's vent has a hole that you made.
De schacht van de verbrandingsoven... heeft nu een opening.
So that's who i heard through the vent.
Dat is wat ik hoorde door de ventilatie.

Results: 394, Time: 0.1397

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More