GUV IN NEDERLANDS

Vertaling van Guv in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 411, Tijd: 0.0504

Voorbeelden van het gebruik van Guv in een zin en hun vertaling

Guv, open this door!
Guv, doe die deur open.
Guv, we have just.
Guv, we hebben net.
Guv, that's me.
Baas, dat ben ik.
Honestly guv, you should have just let me hold her.
Eerlijk guv, je zou mij haar moeten laten vasthouden.

Guv, i have just spoken to the friend again.
Chef, ik sprak net weer met de vriend.
Guv, unidentified woman, partially dismembered.
Baas, onbekende vrouw, gedeeltelijk ontleedt.
Guv, tom reece wants to see his solicitor.
Chef? tom reece wil z'n advocaat spreken.
Guv, we have an ID on that body.
Baas, hebben we een ID op dat lichaam.
So where we going, guv?
Waar gaan we heen, gouv?
Guv, i think you should see this.
Guv, ik denk dat je dit zou moeten zien.
No, no, no, leave it, guv!
Nee, laat het, gouv!
Trust me, guv, I'm an inspector.
Geloof me, chef, ik ben inspecteur.
Guv, this doesn't make sense.
Guv, dit slaat nergens op.
Come on, guv- where were you?
Kom op, baas. waar was je?
Guv, i know that you're sick.
Chef, ik weet dat u ziek bent.
Guv, the dealer's dead.
Guv, de handelaar is dood.
Guv, he's gone.
Baas, hij is weg.
Here we are, guv.
Hier zijn we, gouv.
Guv, this is a straight-up hate crime.
Guv, dit is een pure haatmisdaad.
My guv needs your help.
Mijn chef heeft jullie hulp nodig.
Guv, she's got a gun.
Baas, ze heeft een pistool.
That's all right, guv.
Het is goed, gouv.
Someone should tell the guv his computer is completely useless.
Lemand moet guv zeggen dat zijn computer compleet waardeloos is.
Guv, you need to listen!
Baas, u moet luisteren!
You're not above the law, guv.
Je staat niet boven de wet, chef.
We knock it down, guv.
We slaan 'm in, baas.
It was three weeks ago, guv.
Het was drie weken geleden, chef.
Guv, come on.
Guv, kom op.
Thanks, guv.
Bedankt, guv.
We have found a body, guv.
We hebben een lichaam gevonden, baas.

Uitslagen: 411, Tijd: 0.0504

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer