HUNG UP IN NEDERLANDS

Vertaling van Hung Up in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 411, Tijd: 0.0545

opgehangen (80) heeft opgehangen (29) hing op (37) ophing (32) heb opgehangen (8) hebt opgehangen (6) hingen op (5) verkikkerd (5) verslingerd (4) ophangen (4) ophingen (4) haakte (3) hebben opgehangen (3)

Voorbeelden van het gebruik van Hung Up in een zin en hun vertaling

Haven't you hung up the sign yet?
Heb je het bord nog niet opgehangen?
The guy just hung up.
Hij heeft gewoon opgehangen.
She hung up.
He was dead when he was hung up.
Hij was dood toen hij opgehangen werd.

She just called. she hung up before i could explain to her.
Ze belde net, maar hing op voor ik het kon uitleggen.
He hung up. shocking.
Hij heeft opgehangen.
When he hung up, he told me to wait here.
Toen hij ophing, zei hij dat ik hier moest wachten.
He just said,"you know me," and hung up.
Hij zei gewoon:" je kent me," en hij hing op.
Yeah, then hung up on crosses.
Ja, toen opgehangen aan kruizen.
They hung up.
Ze hingen op.
I got your clothes hung up in the closet there.
Ik heb je kleren in de kast daar opgehangen.
He called me a fuckin' bitch and hung up.
Hij noemde me een verdomde teef en hing op.
So when i hung up, i practically ran to the elevator.
Dus toen ik ophing, rende ik bijna naar de lift.
Well, he's hung up on you-know-who.
Hij is verkikkerd op je-weet-wel-wie.
When he hung up, i realized he was leaving to find her.
Toen hij ophing, realiseerde ik me dat hij wegging om haar te zoeken.
She started crying and hung up.
Ze begon te huilen, en hing op.
And we hung up.
We hingen op.
Uh, kevin just hung up on me.
Uh, kevin net opgehangen op mij.
Hello? he hung up.
Hij heeft opgehangen.
Stacy got so excited, she hung up.
Stacy was zo opgewonden, ze hing op.
I hung up, this time.
Deze keer heb ik opgehangen.
Accountant stuck in a window," they just laughed and hung up.
Accountant vast in een venster', lachten ze en hingen op.
Roman? he hung up.
Hij heeft opgehangen.
When he hung up, he told me that it was you.
Toen hij ophing, vertelde hij dat jij had gebeld.
It looks like you're pretty hung up on the guy.
Je lijkt nogal verslingerd aan die vent.
She was all hung up on you.
Ze was helemaal verkikkerd op je.
Well, it's just that i don't want to get hung up on anyone.
Nou, ik wil gewoon aan niemand verslingerd raken. niet nu.
I told you, they hung up.
Zoals ik zei, ze hingen op.

Uitslagen: 411, Tijd: 0.0545

Zie ook


they hung up
hingen ze op
have hung up
hebben opgehangen
already hung up
heb al opgehangen
hung up again
weer opgehangen
never hung up
heb nooit opgehangen hing niet op
you just hung up
je hing gewoon je net verbrak je hebt net opgehangen je verbrak zomaar hing je ineens op
hung up every time
hing steeds weer op iedere keer hing hangt steeds op
he just hung up
hij hing gewoon op hij heeft net opgehangen hij hing net op
hung up on you
verkikkerd op je jou opgehangen ophing gefixeerd op u
not get hung up
niet blijven hangen
then she hung up
toen hing ze op dan hing ze op daarna hing ze op
then i hung up
toen hing ik op daarna opgehangen en toen werd er opgehangen

Woord voor woord vertaling


hung
- hing hung hingen ophing bleef
up
- op omhoog boven er aan

"Hung up" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer