RELIED IN NEDERLANDS

Vertaling van Relied in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 395, Tijd: 0.1382

vertrouwd (27) ingeroepen (32) aangevoerde (28) aangevoerd (16) tegengeworpen (16) beroep (12) steunde (11) gebaseerd (9) rekende (5) zich beroepen (6) berustte (5) zich beroept (3) beriepen zich (3)

Voorbeelden van het gebruik van Relied in een zin en hun vertaling

The new industries have relied upon the sets of regulations offered by the world trade organisation.
De nieuwe industrieën hebben vertrouwd op de regelgeving van de WTO.
Can your guy in the CA be relied on?
Kan uw man in de CA worden vertrouwd?
I was not the only one that edward darby relied on.
Ik was niet de enige dat edward darby ingeroepen.
It's best left to those whose incompetence can be relied upon.
Het is het beste overgelaten aan degenen wiens onbekwaamheid kan worden aangevoerd.

I don't believe I'm to be relied upon for good judgement.
Ik geloof niet dat er op mijn goede verstand kan worden vertrouwd.
No. i think you have always relied on the cute little metrosexual thing.
Nee, ik denk dat je altijd hebt vertrouwd op dat schattige kleine metroseksueel ding.
Okay. maybe i have relied on other people too much.
Misschien heb ik andere mensen te veel aangevoerd.
Community law cannot be relied in case of abuse55.
In het geval van misbruik kan geen beroep worden gedaan op hetgemeenschapsrecht55.
My family has relied on ml6 twice, mr. bond.
M'n familie heeft twee keer opml6 vertrouwd.
And the queen relied on him to help her rule the kingdom.
En de koningin steunde op hem om haar te helpen het koninkrijk regeren.
Eli relied on them.
Eli steunde op ze.
He relied on you.
Hij rekende op jou.
I relied upon the legendary stone, but it didn't work.
Ik rekende op de legendarische steen, maar dat werkte niet.
The plaintiff had relied on a jurisdiction clause contained in its invoices.
Verzoekster had zich beroepen op een in haar factuur vervatte forumclausule.
Dad's relied on andré all these years, taking his advice.
Papa steunde op andre al die jaren, zijn advies aannemen.
Dad's relied on andré all these years.
Papa steunde al die jaren op andre.
Preparation for and implementation of ISPA relied heavily on external assistance.
De voorbereiding en de uitvoering van de ispa-projecten berustte in hoge mate op externe bijstand.
I had someone who relied on me.
Iemand rekende op me.
I relied on my son for things any mother would.
Ik steunde bij mijn zoon voor dingen die elke moeder zou doen.
The complainants relied inter alia on.
De klagers beriepen zich onder andere op.
With his right arm he relied on the sled.
Met zijn rechterarm steunde hij op de slee.
You don't seem to understand how much your father relied on me.
Je schijnt niet in te zien hoezeer je vader op mij steunde.
I relied on a standard theory.
Ik vertrouwde op een standaard theorie.
Christine relied on your ingenuity to find a way to replace what was lost.
Christine vertrouwde op je inventiviteit om te vervangen wat er verloren was.
I relied on other people.
Ik vertrouwde op andere mensen.
Eli relied on them.
Eli vertrouwde op hen.
Gwen relied upon your reputation for recklessness.
Gwen vertrouwde op jouw roekeloze reputatie.
He really relied on you.
Hij vertrouwde je echt.
You relied on her.
Je vertrouwde haar.
I relied on the advice of a loved one.
Ik vertrouwde op het advies van een dierbare.

Uitslagen: 395, Tijd: 0.1382

Zie ook


she relied
ze vertrouwt
cannot be relied
geen beroep kunnen niet kan worden ingeroepen kan alleen worden ingeroepen niet kan worden vertrouwd kan geen beroep worden gedaan
the facts relied
aangevoerde feiten
the caselaw relied
aangevoerde rechtspraak
have been relied
is vertrouwd gebruik had
relied on by the applicant
het door de verzoeker aangevoerde waarop verzoekster zich beroept het door verzoekster aangevoerde de door verzoekster aangevoerde
on him i have relied
op hem vertrouw ik op hem stel ik mijn vertrouwen
relied upon by the commission
de door de commissie aangevoerde het door de commissie aangevoerde
relied on by the commission
door de commissie aangevoerde door de commissie aangehaalde de commissie is uitgegaan
interest which may be relied
belang die kan worden ingeroepen belang waarop men zich kan beroepen
upon him i have relied
op hem vertrouw ik op hem heb ik mijn vertrouwen gesteld
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer