BROCHE IN NEDERLANDS

Vertaling van Broche in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0641

Voorbeelden van het gebruik van Broche in een zin en hun vertaling

Pin

( pin , broche , la goupille )
La broche 77 est Ià!
Pin 77 zit hier!
Une broche d'une compagnie aérienne.
Pin van een luchtvaartmaatschappij.
Oui, je veux... porter cette broche qu'elle m'a offert.
Juist, ik wil die speld dragen die zij me gegeven heeft.
Dites moi... à qui avez vous volé cette broche?
Vertel, van wie heb je deze speld gestolen?

Een pin

Il avait une broche dans une cheville.
De man had een pin in z'n enkel.
Je sais qu will a une broche dans Ia jambe.
Ik weet dat hij een pin zijn been heeft.

De broche

J'ai oublié de mettre la broche dans mon dessin.
Ik ben vergeten om de broche in mijn tekening te zetten.
Je parle de la broche que je t'ai donné.
Ik bedoel de broche die ik je gegeven heb.
Andere zin voorbeelden
Jolie broche, vous ne trouvez pas?
Mooie broche, vindt u niet?
Quelle broche!
Zieke broche!
Laisse-moi voir ta broche.
Laat me je speldje zien.
Que pensez-vous de cette broche en forme de chien, Votre Majesté?
Wat vind u van deze broche in de vorm van een hond, Majesteit?
Quelle jolie broche!
Wat een mooie broche!
Tu sais, c'est pas comme s'il portait ta broche.
Weet je, het is niet alsof hij je pin draagt.
Je ne trouve plus ma broche.
Ik kan m'n broche niet vinden.
Tu vois cette broche?
Zie je deze pin,?
C'était coiné dans cette broche.
Het zat vast in deze pin.
Peut être que Matty a utilisé de la peinture toxique sur sa broche.
Misschien heeft Matty giftige verf gebruikt op haar speld.
Vous avez retrouvé ma broche?
Heb je mijn broche gevonden?
Vous prenez place ici, aussi reluisante d'une broche neuve.
Ik zie dat je de plaats op zoek helder als een nieuwe pin.
Nous nous sommes fiancés et il m'a offert une grosse broche de verre.
Wij verloofden ons, en hij gaf me een grote broche van groen glas.
A part arracher le coeur d'Angel et le porter en broche?
Behalve Angels hart uitrukken en het als broche dragen?
Je peux t'emprunter ta broche?
Mag ik je broche lenen,?
C'est une jolie broche.
Dat is een mooie broche.
Ce n'est pas une broche.
Het is geen broche.
Tu portes la broche d'Eisenhower.
Jij draagt de speld van Eisenhower.
J'ai perdu une broche.
Ik ben een broche kwijt.
Elle avait un pardessus ouvert, et elle avait une broche avec l'étoile de David.
Ze droeg een speldje met een davidsster erop.
La broche des jeunes pionniers.
Een pin van de Jonge Pioniers.
Je suis intéressée par une broche- qui a été mise dans sa cheville.
Ik ben ook geinteresseerd in een pin die misschien in zijn enkel is gezet.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0641

Zie ook


cette broche
die broche deze pin die speld
broche qui
speld waarop met een broche die
ta broche
je speldje je pin je broche
broche doit
koppelingspen moet
avec une broche
met een broche met een spies met een speldje
cette broche que
de borstspeld die die broche die
c'est la broche
het een broche is de broche
une broche en diamant
diamanten broche

S Synoniemen van "broche"


"Broche" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer