CAPOTE IN NEDERLANDS

Vertaling van Capote in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1246

Voorbeelden van het gebruik van Capote in een zin en hun vertaling

Si vous n'avez pas de capote, pas de panique.
Als je geen condoom hebt, niet in paniek raken.
On fera l'amour sans capote,?
Kunnen we vrijen zonder condoom?

Een condoom

( préservatif , capote , condom )
Tu as une capote?
Heb je een condoom?
Il portait une capote?
Droeg hij een condoom?

Het dak

( préservatif , capote , condom )
Où est Steve? Dans le garage, à jouer avec la capote.
Die is met het dak aan het spelen.
Pas la capote!
Niet het dak!
Andere zin voorbeelden
Truman Capote, en devienne la victime.
Truman Capote, het slachtoffer werd.
Truman Capote est au courant?
Weet Truman Capote dat?
Bon. On fait tomber la capote et c'est parti.
Goed, eraf met dat dak.
J'ai jamais vu de capote aussi bizarre.
Ik heb nog nooit zo'n merkwaardig condoom gezien.
Pas de capote, ce soir?
Geen condooms vanavond?
C'est un ordinateur, pas une capote.
Het is een computer, geen condoom.
Gore Vidal a dit que Truman Capote avait transformé le mensonge en forme d'art.
Gore Vidal zei dat Truman Capote liegen tot een kunstvorm had verheven.
On a ses empreintes sur un verre à vin et une capote.
Z'n vingerafdrukken staan op een wijnglas en een pakje condooms.
De sang-froid a fait de T. Capote l'écrivain le plus célèbre d'Amérique.
In Koelen Bloede' maakte van Truman Capote de beroemdste schrijver in Amerika.
Pas sans capote.
Niet zonder condoom.
Sûrement en train de choisir sa capote.
Hij is nu vast condooms aan het kopen.
Je sais que tu aimes Capote.
Je houdt van Capote.
Deux nuits, six meufs, zéro capote.
Twee avonden, zes meiden, geen condooms.
Tu connais un peu l'oeuvre de Truman Capote?
Ken je het werk van Truman Capote?
Je botte tellement de culs que mes pieds ont besoin de capote.
Ik ga ze zo hard trappen dat m'n voeten condooms nodig hebben.
On devrait rappeler aux américains... que c'est Truman Capote qui a lancé la bombe A.
De Amerikanen moeten weten dat Truman Capote de A-bom wierp.
Pour Truman Capote.
Voor Truman Capote.
Et on n'a toujours pas de capote.
En we hebben nog steeds geen condooms.
Même s'il était riche et habillé comme Truman Capote.
Ook als hij rijk was en gekleed als Truman Capote.
Ce n'est pas notre façon de faire ici, M. Capote.
Zo werkt het hier niet, Mr. Capote.
Tu as une capote?
Heb je een condoom?
T'as une capote?
Je hebt een condoom,?
C'est déjà assez dur de mettre une capote.
Het condoom omdoen is al lastig genoeg.
C'est une capote dans ta poche?
Is dat een condoom in zijn zak?

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1246

"Capote" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer