CONVERTI IN NEDERLANDS

Vertaling van Converti in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1265

Voorbeelden van het gebruik van Converti in een zin en hun vertaling

Je nous ai converti en signaux électroniques.
Ik heb ons omgezet in elektronische signalen.
Le résultat est converti en franc belge.
Het resultaat wordt omgezet in Belgische frank.
Combien d'âmes avez-vous personnellement converti à notre religion cette année?
Hoeveel zielen heb jij persoonlijk bekeerd tot ons geloof dit jaar?
Mon fils s'est converti à l'islam radical.
Hij is bekeerd tot de islam.
Conny t-a t-il vraiment converti en un véritable croyant?
Heeft Conny jou echt veranderd in een ware gelovige?
Il aurait pas converti votre nièce?
Heeft hij niet net mogelijk jouw nichtje veranderd?
Aucun fichier texte n'a été converti correctement.
Er zijn geen tekstbestanden correct geconverteerd.
Le fichier qui doit être converti.
Invoerbestand dat dient te worden geconverteerd.
Andere zin voorbeelden
Pensez-y, le soleil converti en glace.
Stelt u zich eens voor, zonlicht omgezet in ijs.
Tu l'as converti, Daisy, tu peux en être fière.
Je hebt hem bekeerd, Daisy, en dat is iets om trots op te zijn.
On a converti 36 tonnes de concentré d'uranium en gaz.
We hebben 36 ton uraniumconcentraat omgezet in gas.
Vous n'êtes pas un converti.
Je bent geen bekeerling.
Tu as juste converti des systèmes inhabités en énergie.
Je hebt alleen onbewoonde stelsels in energie omgezet.
Comment vous ont-ils converti?
Hoe hebben ze jou veranderd?
Citoyen hollandais, converti à l'Islam.
Nederlands staatsburger. Bekeerd tot de Islam.
On a converti une tête d'obus nucléaire en une source d'énergie.
Wij hebben een kernkop omgezet in een energiebron.
Strtoupper() retourne string, après avoir converti tous les caractères alphabétique en majuscules.
Geeft string met alle alfabetische karakters geconverteerd naar hoofdletters.
Ton fils a été converti.
Je zoon is veranderd.
C'est elle qui t'a converti.
Zij heeft je bekeerd.
On en a déjà converti plus qu'assez.
We hebben nu al wel meer dan genoeg omgevormd.
L'argent de vos comptes a déjà été converti.
Onthoud dat het geld op je bankrekening al omgezet is.
Récemment converti.
Recent bekeerd.
Je l'ai converti.
Ik heb hem veranderd.
Hier... Vous avez converti un quart de million de dollars en devises canadiennes.
Gisteren heb je een kwart miljoen dollar omgewisseld in Canadees geld.
Je les ai presque converti.
Ik heb ze bijna bekeerd.
Comment t'a-t-il converti?
Hoe heeft hij je veranderd?
A-t-il converti Melanie Spencer?
Heeft hij Melanie Spencer bekeerd?
C'est un converti.
Hij is bekeerd.
Ray s'est converti?
Is Ray bekeerd?
Je me suis récemment converti.
Ik ben nog maar pas bekeerd.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1265

Zie ook


et converti
en omgezet en geconverteerd
montant converti
omgezette bedrag omgerekend bedrag
ensuite converti
vervolgens omgezet wordt
il s'est converti
sinds hij bekeerd is bekeerde hij zich
converti dans l'organisme
in het lichaam omgezet
converti en loi
werd omgezet in wet
je me suis converti
ik ben bekeerd ik werd bekeerd
converti dans la qualité
omgerekend in kwaliteit
de l'année précédente et converti
van het voorgaande jaar en omgezet
semaine est converti au prorata
week wordt pro rata omgezet week wordt prorata omgezet
est converti en franc belge
wordt omgezet in belgische frank wordt in belgische frank omgerekend
converti dans les montants de traitement en vigueur
omgezet in de weddenbedragen van kracht op
être converti dans les montants de traitement qui
omgezet worden in de weddenbedragen die van
le résultat est converti en euro suivant les règles
resultaat wordt in euro omgerekend volgens de regels

"Converti" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer