FERNAND IN NEDERLANDS

Vertaling van Fernand in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0262

Voorbeelden van het gebruik van Fernand in een zin en hun vertaling

Heer fernand

Fernand ROULET;
De heer Fernand ROULET;
Fernand MIEL, Sous-directeur.
De heer Fernand MIEL, Onderdirecteur.
Andere zin voorbeelden
BOSSAERTS, Fernand, à Ranst;
BOSSAERTS, Fernand, te Ranst;
VAN HEMELRIJCK, Fernand, directeur général à la Chancellerie du Premier Ministre.
De heer VAN HEMELRIJCK, Fernand, directeur-generaal bij de Kanselarij van de Eerste Minister.
Boyne, Fernand, à Stockay St-Georges;
Boyne, Fernand, te Stockay St-Georges;
Fernand Sonck, né le 18 octobre 1939;
De heer Fernand Sonck, geboren op 18 oktober 1939;
Fernand, avez-vous vu Mademoiselle?
Fernand, hebt u de juffrouw gezien?
Pastori, Fernand Antoine, né à Namur(Belgique) le 12 octobre 1948.
Pastori, Fernand Antoine, geboren te Namen( België) op 12 oktober 1948.
Naert, Fernand, à Bruges;
Naert, Fernand, te Brugge;
De Vliegher, Fernand, à Melle.
De Vliegher, Fernand, te Melle.
Fernand et Mercédès.
Fernand en Mercedes.
De Visscher, Fernand, avocat au Barreau de Bruxelles;
De heer de Visscher, Fernand, advocaat bij de Balie van Brussel;
Fernand, ici, à mes pieds!
Fernand! Hier! Aan mijn voeten!
Il m'a dit que Fernand avait eu une attaque.
Hij zei dat Fernand een hartaanval had.
Alors Fernand doit témoigner.
Fernand moet dus getuigen.
Président: M. Fernand BODEN.
Voorzitter: de heer Fernand BODEN.
Schmetz, Fernand, conseiller adjoint 10B.
De heer Schmetz, Fernand, adjunct-adviseur10B.
Donne ça à Fernand.
Geef dat aan Fernand.
Ça va mieux, Fernand?
Gaat het beter, Fernand?
A toi le roi, Fernand.
Je koning, Fernand.
La grâce, Fernand.
Genade, Fernand.
Il risque 10 ans de prison, Fernand!
Hij riskeert 10 jaar cel, Fernand!
Fernand Lepoivre.
De heer Fernand Lepoivre.
Fernand Cosyns, conseiller.
De heer Fernand Cosyns, adviseur.
Fernand Van Brusselen, Ambassadeur à Budapest.
De heer Fernand Van Brusselen, Ambassadeur te Boedapest.
Fernand HERMAN Représentant de M. Wilfried Martens, Premier ministre de Belgique.
De heer Fernand HERMAN Vertegenwoordiger van de heer Wilfried Martens, Eerste Minister van België.
On veut nous avoir à travers Fernand.
Iemand heeft ons in de gaten.
Si c'est pas ce gros nul de Fernand.
Kijk nou, het rund van een Fernand.
Rapporteur pour avis: M. Fernand HERMAN.
Rapporteur voor advies: de heer F. HERMAN.
Tu n'es plus depuis longtemps"Comme mon vieux pote Fernand.
Je bent er al tijden niet meer, net als m'n vriend Fred.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0262

"Fernand" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer