TALBOT IN NEDERLANDS

Vertaling van Talbot in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.2055

talbot (209) talbot's (6)

Voorbeelden van het gebruik van Talbot in een zin en hun vertaling

Talbot's

L'avocat de Talbot est en route.
Talbot's advokaat is op komst.
Les hommes de Talbot sont encore sur le terrain.
Talbot's mensen zijn er ook nog.

Mr. talbot

Talbot semble avoir entendu parler du malheureux policier, hier soir.
Mr. Talbot lijkt gehoord te hebben over de ongelukkige Politieman gisteravond.
Talbot repart en Angleterre avec moi.
Mr. Talbot gaat met mijn mee terug naar Engeland.
Andere zin voorbeelden
Martin Talbot était vieux.
Martin Talbot was ouder.
Et Brandovich, Charney, et Talbot étaient les seuls employés à temps plein.
En Bradovich, Charney en Talbot waren de enige fulltime medewerkers.
Les corps de Talbot et Charney étaient déjà là-bas?
De lichamen van Talbot en Charney waren daar al?
Talbot m'embête avec son impatience.
Talbot valt me lastig met z'n ongeduldigheid.
Talbot atterrit dans moins d'une heure.
Talbot's landing in minder dan een uur.
Ça fait longtemps que tu vas au Talbot?
Hoe lang ga jij al naar Talbot's?
Talbot est grand et fort.
Talbot is groot en sterk.
Alex Talbot, bon.
Alex Talbot, goed.
Pourquoi tu penses qu'ils ont envoyé Talbot à Cheverus?
Waarom denk je dat ze Talbot naar Cheverus hebben gestuurd?
Général Talbot, pile à l'heure.
Generaal Talbot, precies op tijd.
Quel âge avait Talbot?
Hoe oud was Talbot?
Où était Charney et Talbot?
Waar waren Charney en Talbot?
Pas trop longtemps hors du lit, M. Talbot.
Niet te lang uit bed, Mr Talbot.
Un cadeau de M. Talbot, je crois.
Gekregen geloof ik, van Mr Talbot.
Reid et Morgan, allez chez Talbot.
Reid en Morgan, ga naar Talbot zijn huis.
Dave, toi et Morgan restez sur Talbot.
Dave, jij en Morgan blijven bezig met Talbot.
Nous avons besoin de Coulson et Talbot sortir de là maintenant.
We moeten Coulson en Talbot nu weghalen.
Vous deux, trouvez Coulson et Talbot.
Jullie vinden Coulson en Talbot.
Écoutez-moi, Talbot.
Luister naar me, Talbot.
Alors, vous devez opérer M. Talbot.
Dan moet u Mr Talbot opereren.
Parlez plus fort, M. Talbot.
Spreek luider, mr. Talbot.
La douairière lady Shackleton et Mr Henry Talbot.
De weduwe Lady Shackleton en Mr Henry Talbot.
Les Talbot auraient dû apprendre leur leçon, non?
Je zou denken dat de Talbots hun les geleerd hadden, niet?
Talbot pense que vous êtes le vrai.
Talbert denkt dat u het echt bent.
La mort de Earl Talbot Blake pourrait annoncer.
De dood van Earl Talbott Blake kan duiden op.
Talbot, vous êtes en état d'arrestation.
Mr. Talbot, u staat onder arrest.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.2055

"Talbot" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer