Oversettelse av "hours" i Norsk

Resultater: 10620, Tid: 0.0719

timer timers timevis timene time

Eksempler på Hours i en setning

Three hours and 20 minutes.
Tre timer og 20 minutter.
He will do 60 hours of community service and go into rehab.
Håkan vil gjøre 60 timers samfunns- tjeneste og gå til behandling.
Hours after raltegravir.
Timer etter raltegravir.
Hours before raltegravir.
Timer før raltegravir.
I have spent hours watching what people do when they log on.
Jeg bruker timevis på å se hva folk gjør online.
We still have six hours rental time on the hot tub limo.
Vi har seks timers leietid igjen på limoen.
If he doesn't get at least 14 hours a night, he starts to go crazy.
Får han ikke 14 timers søvn, blir han gal.
In those hours he was vulnerable to attack.
I de timene var han sårbar for angrep.
If i were hours late for dinner would you bellow?
Hvis jeg var timevis for sen til middag ville du brole?
Six hours, sabata.
Seks timer, sabata.
Every two hours, and i need to eat something first.
Annenhver time, og jeg må spise noe først.
The first 48 hours are the most important.
De første 48 timene er viktigst.
Hours is like three weeks.
Timer er som tre uker.
Why, we have twelve hours start before anyone can find him.
Vi har en tolv timers start før noen kan finne ham.
I have hours of that.
Jeg har timevis av det.
It was hours before closing.
Det var timevis før vi stengte.
For a few hours of the night let your mind be at peace.
La hodet ditt få et par timers fred.
Mary: the next few hours are critical.
De neste timene er kritiske.
Only two and a half hours.
Bare to og en halv time.
Hours and 40 minutes?
Timer og 40 minutter?
Those two boring hours i will never get back.
De to kjedelige timene får jeg aldri tilbake.
A teaspoon every four hours.
En teskje hver fjerde time.
Three hours, sir.
Tre timer, sir.
I was hoping to have a few hours of just doing nothing, perhaps just relaxing.
Jeg håpte på et par timers avslapping.
This could take hours, sir.
Dette kan ta timevis, sir.
Take tafinlar in the morning and evening, about 12 hours apart.
Ta tafinlar om morgenen og kvelden, med minst 12 timers mellomrom.
She will sleep on and off for the next 24 hours.
Hun vil sove på og av de neste 24 timene.
etravirine 200 mg every 12 hours.
etravirin 200 mg hver 12. time.
Four hours, 20 minutes.
Fire timer, 20 minutter.
Took me hours. made them myself. thanks.
Tok timevis, laget dem selv.

Resultater: 10620, Tid: 0.0719

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Hours" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer