HURT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Hurt i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5662, Tid: 0.1711

Eksempler på bruk av Hurt i en setning og oversettelsene deres

Skade

( hurt , harm , damage )
And not just hurt, but torture, repeatedly.
Og ikke bare skade, men torturere gjentatte ganger.
He thought i was trying to hurt you, to steal from you.
Han trodde at jeg prøvde å skade deg, å stjele fra deg.
You can hurt me if you want.
Du kan såre meg hvis du vil.
I could not hurt you again.
Jeg kunne ikke såre dere igjen.
I hurt you.
Jeg såret deg.
Now montaigne is hurt or dead.
Nå er montaigne såret eller død.

Vondt

( hurt , pain , harm )
I get so hurt in the stomach on trains.
Jeg får så vondt i magen på tog.
But it still hurt to see you at peace with them.
Men det var fortsatt vondt å se deg sammen med dem.
Nothing 's ever gonna hurt again.
Ingenting vil gjøre vondt igjen.
It 's gonna hurt, but what can i say?
Det kommer til å gjøre vondt, men hva kan jeg si?

Gjør

( do , make , doin )
He will not hurt you.
Den gjør deg ingenting.
He 's never hurt a fly.
Han gjør ikke en flue fortred.
Andre setningseksempler
Never hurt charlie babbitt.
Aldri skade charlie babbitt.
Never hurt charlie babbitt.
Aldri, aldri skade charlie babbitt.
I hurt leonard.
Jeg såret leonard.
I ai not gonna hurt ya, brother!
Jeg skal ikke skade deg, bror!
I hurt raj.
Jeg såret raj.
They can not hurt you now.
De kan ikke såre deg nå.
I will not hurt you.
Jeg skal ikke såre deg.
You know i would never hurt you.
Jeg ville aldri skade deg, vet du.
Casey, how hurt is he?
Casey, hvor vondt er han?
I am hurt, quigley.
Jeg er såret, quigley.
He could be hurt or dead.
Han kunne være skade eller død.
This is gonna hurt like hell once the numbness wears off.
Det kommer til å svi som faen når nummenheten forsvinner.
But that whole hurt ankle thing was a made-up story.
Men det hele vondt ankel ting var en oppdiktet historie.
It 's not gonna hurt forever, paul, i promise you.
Det vil ikke gjøre vondt for alltid, jeg lover deg.
I have hurt you.
Jeg har såret deg.
I was afraid they would hurt you and juliette.
Jeg var redd de ville såre deg og juliette.
You said i could never hurt you.
Du sa jeg aldri kunne såre deg.
He would be hurt to hear you say that.
Han ville bli vondt å høre deg si det.

Resultater: 5662, Tid: 0.1711

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer