Oversettelse av "i will get" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 1862, Tid: 0.3742

jeg henter jeg får jeg tar jeg skal hente jeg skaffer jeg kommer jeg skal ta jeg vil få jeg finner jeg kjøper jeg ordner jeg skal komme jeg fikser jeg skal gi jeg går jeg setter jeg skal ordne jeg skal få tak jeg har jeg må jeg skal fikse jeg skal bli jeg vil ha jeg drar

Eksempler på I Will Get i en setning

Toby and i will get the incantation.
Toby og jeg henter besvergelsen.
I will get her out, i promise.
Jeg henter henne ut.
Okay, i will get you a transfer to a regular prison.
Ok, jeg får deg overført til et vanlig fengsel.
I will get it later.
Jeg tar det senere.
I know i will get a new one.
Jeg vet at jeg får et nytt.
Yes. i will get tom.
Jeg henter tom.
Simon and i will get the ring.
Simon og jeg henter ringen.
No, i will get them in the church.
Nei, jeg får dem i kirka.
Holley, i will get zündapp.
Holley, jeg tar zündapp.
I will get the car, sir.
Jeg skal hente bilen, sir.
I promise i will get you that job.
Jeg skaffer deg jobb.
Well, maybe i will get a doctor.
Kanskje jeg skal hente lege.
I will get you a beer.
Jeg henter en øl.
No, i will get something at school.
Nei, jeg tar noe på skolen.
I don't think i will get that job.
Tror ikke jeg får jobben.
I will get you a soda, kid.
Jeg skal hente deg en brus.
I will get in touch with you.
Jeg tar kontakt med deg.
But i will get them, right?
Men jeg får dem ikke?
I will get a job.
Jeg skaffer meg jobb.
But i will get over it.
Men jeg kommer over det.
Raj and i will get the oxyacetylene torch.
Raj og jeg henter skjærebrenneren.
Without tom, i will get nowhere.
Jeg kommer ingen vei uten tom.
I will get you out of here, sir.
Jeg får deg ut, sir.
I will get your ass for this.
Jeg skal ta deg for dette.
I will get him.
Jeg tar ham.
No. no, no, no. i will get them.
Nei, jeg skal hente dem.
I will get the video camera.
Jeg henter kameraet.
I will speak with her, i will get those numbers for you.
Jeg snakker med henne, jeg skaffer de tallene for deg.
I will get the tweezers.
Jeg skal hente pinsetten.
I will get water and bread that we may leave at once.
Jeg skaffer brød og vann, så vi kan dra med det samme.

Resultater: 1862, Tid: 0.3742

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"I will get" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer