I WILL GET PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av i will get i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2593, Tid: 0.2755

Eksempler på bruk av I Will Get i en setning og oversettelsene deres

Toby and i will get the incantation.
Toby og jeg henter besvergelsen.
I will get her out, i promise.
Jeg henter henne ut.
Okay, i will get you a transfer to a regular prison.
Ok, jeg får deg overført til et vanlig fengsel.
I will get it later.
Jeg tar det senere.

I know i will get a new one.
Jeg vet at jeg får et nytt.
Yes. i will get tom.
Jeg henter tom.
Simon and i will get the ring.
Simon og jeg henter ringen.
No, i will get them in the church.
Nei, jeg får dem i kirka.
Holley, i will get zündapp.
Holley, jeg tar zündapp.
I will get the car, sir.
Jeg skal hente bilen, sir.
I promise i will get you that job.
Jeg skaffer deg jobb.
Well, maybe i will get a doctor.
Kanskje jeg skal hente lege.
I will get you a beer.
Jeg henter en øl.
No, i will get something at school.
Nei, jeg tar noe på skolen.
I do not think i will get that job.
Tror ikke jeg får jobben.
I will get you a soda, kid.
Jeg skal hente deg en brus.
I will get in touch with you.
Jeg tar kontakt med deg.
But i will get them, right?
Men jeg får dem ikke?
I will get a job.
Jeg skaffer meg jobb.
But i will get over it.
Men jeg kommer over det.
Raj and i will get the oxyacetylene torch.
Raj og jeg henter skjærebrenneren.
Without tom, i will get nowhere.
Jeg kommer ingen vei uten tom.
I will get you out of here, sir.
Jeg får deg ut, sir.
I will get your ass for this.
Jeg skal ta deg for dette.
I will get him.
Jeg tar ham.
No. no, no, no. i will get them.
Nei, jeg skal hente dem.
I will get the video camera.
Jeg henter kameraet.
I will speak with her, i will get those numbers for you.
Jeg snakker med henne, jeg skaffer de tallene for deg.
I will get the tweezers.
Jeg skal hente pinsetten.
I will get water and bread that we may leave at once.
Jeg skaffer brød og vann, så vi kan dra med det samme.

Resultater: 2593, Tid: 0.2755

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"I will get" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer