LISTEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av listen i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4733, Tid: 0.0367

Eksempler på bruk av Listen i en setning og oversettelsene deres

Listen, beirada, it 's over.
Hør, beirada, det er over.
Now listen, ryan.
Hør nå, ryan.
I would not listen to you,
Jeg ville ikke lytte til deg.
If people will not listen, i can not do anything.
Hvis folk ikke vil høre, kan jeg ikke gjøre noe.

You should always listen to your feelings, rosemary.
Du burde alltid lytte til følelsene dine.
But listen.
Men hør.
I will go but first, listen to these words.
Jeg skal gå... men lytt først til disse ordene.
Frank, listen, i gotta tell you something.
Frank, lytte, jeg må fortelle deg noe.
Doc will listen to you.
Doc vil høre på deg.
Siss, listen now.
Siss, hør nå.
Shut up and listen, idiot.
Hold kjeft og lytt, idiot.
You can not listen to al green on CD.
Man kan ikke høre al green på CD!
Close your eyes and listen to me, darling.
Lukk oynene og hor pa meg, eiskiing.
We should listen to him.
Vi bør lytte til ham.
Listen, you are not my father.
Hør, du er ikke min far.
Emma, do not listen to her.
Emma, ikke lytte til henne.
Listen, i am just a biochemist.
Hør, jeg er bare biokjemiker.
No, listen.
Hør på meg.
We called the police but they will not listen.
Vi ringte politiet men de vil ikke høre.
I have chosen you, so listen to what is revealed to you.
Jeg har utvalgt deg! så lytt til det som blir åpenbart!
And listen to me!
Og hor pa meg.
Mr. getz, listen.
Mr getz. hør på meg.
I warned her, but she did not listen.
Jeg advarte henne, men hun ville ikke høre.
You never listen to me.
Du lytter aldri til meg!
But, brothers, we must listen... before we judge.
Men brødre, vi må lytte før vi dømmer.
Because walter, walter, listen.
Fordi walter, walter, hør.
Listen to me, mark.
Hor pa meg, mark.
Do not listen to anybody.
Ikke lytt til noen som helst.
He would not listen.
Han ville ikke lytte.
But you will not listen.
Men du ville ikke høre.

Resultater: 4733, Tid: 0.0367

SE OGSÅ

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer