SHOULD BE USED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av should be used i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1311, Tid: 0.0586

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Should Be Used i en setning og oversettelsene deres

Amlodipine should be used with caution together with CYP3A4 inducers.
Amlodipin bør brukes med forsiktighet sammen med CYP3A4- indusere.
Aranesp should be used with caution in patients with epilepsy.
Aranesp skal brukes med forsiktighet hos pasienter med epilepsi.
Carbamazepine should be used with caution in combination with REYATAZ.
Karbamazepin bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med REYATAZ.
Dexdor should be used immediately after dilution.
Dexdor skal brukes umiddelbart etter fortynning.
Epoetin alfa should be used with caution in patients with porphyria.
Epoetin alfa bør brukes med forsiktighet hos pasienter med porfyri.
Extavia should be used with caution with:.
Extavia må brukes med forsiktighet sammen med:.
EMEND should be used with caution in these patientssee section 5.
EMEND må brukes med forsiktighet hos disse pasientenese pkt 5.
Datscan should be used without dilution.
Datscan skal benyttes ufortynnet.
Aranesp should be used with caution in patients with epilepsy.
Aranesp skal brukes med forsiktighet hos pasienter med epilepsi.
Amlodipine should be used with caution together with CYP3A4 inducers.
Amlodipin bør brukes med forsiktighet sammen med CYP3A4- indusere.
After reconstitution, the vaccine should be used promptly.
Vaksinen bør benyttes umiddelbart etter rekonstituering.
Dexdor should be used immediately after dilution.
Dexdor skal brukes umiddelbart etter fortynning.
Datscan should be used without dilution.
Datscan skal benyttes ufortynnet.
Extavia should be used with caution with:.
Extavia må brukes med forsiktighet sammen med:.
Amlodipine should be used with caution together with CYP3A4 inducers.
Amlodipin bør brukes med forsiktighet sammen med cyp3a4-indusere.
Amlodipine should be used with caution together with CYP3A4 inhibitors.
Amlodipin bør brukes med forsiktighet sammen med cyp3a4-hemmere.
After reconstitution, the vaccine should be used promptly.
Vaksinen bør benyttes umiddelbart etter rekonstituering.
Romiplostim should be used with caution in these populations.
Romiplostim må brukes med forsiktighet i disse pasientgruppene.
Diluted solution for intravenous administration should be used within 24 hours after preparation.
Fortynnet oppløsning for intravenøs bruk bør anvendes innen 24 timer etter tilberedning.
The powder formulation of ZERIT should be used for infants under the age of 3 months.
Pulverformuleringen av zerit skal benyttes til spedbarn under 3 måneder.
Parecoxib should be used with caution in patients with hypertension.
Parekoksib skal brukes med forsiktighet hos pasienter med hypertensjon.
Temsirolimus should be used with caution when treating patients with hepatic impairment.
Temsirolimus må brukes med forsiktighet ved behandling av pasienter med nedsatt leverfunksjon.
Inductos should be used by an appropriately qualified surgeon.
Inductos bør anvendes av kirurg med nødvendige kvalifikasjoner.
Carbamazepine should be used with caution in combination with REYATAZ.
Karbamazepin bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med REYATAZ.
The powder formulation of ZERIT should be used for infants under the age of 3 months.
Pulverformuleringen av zerit skal benyttes til spedbarn under 3 måneder.
Hours before or at least 4 hours after rilpivirine should be used.
H2-reseptorantagonister minst 12 timer før eller minst 4 timer etter rilpivirin bør benyttes.
Eviplera should be used with caution in patients with moderate hepatic impairment.
Eviplera skal brukes med forsiktighet hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon.
An effective method of contraception should be used during treatment.
En sikker prevensjonsmetode må benyttes under behandlingen.
Aseptic technique(meaning clean and germ-free) should be used during the reconstitution procedure.
Rent og bakteriefritt bør benyttes under tilberedningen.
Parecoxib should be used with caution in patients with hypertension.
Parekoksib skal brukes med forsiktighet hos pasienter med hypertensjon.

Resultater: 1311, Tid: 0.0586

"Should be used" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer