TO COME PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "to come" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4645, Tid: 0.1491

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
komme bli bli med skulle komme skal komme kommer kom kommende blir vil komme blir med ble

Eksempler på bruk av "To Come" i en setning og oversettelsene deres

She told me not to come back without you.
Hun ba meg ikke komme tilbake uten deg.
She wanted to come, but i do not negotiate with terrorists.
Hun ville komme, men jeg forhandler ikke med terrorister.
I want to come with you.
Jeg vil bli med deg.
I want to come with you now!
Jeg vil bli med deg nå!
I don't want to come between you and your friends.
Jeg vil ikke komme mellom deg og vennene dine.
I want you to come home now.
Jeg vil at du skal komme hjem nå.
Do you want me to come and report?
Vil du jeg skal komme og rapportere?
If you want me to come, i totally will.
Vil du at jeg skal bli med, gjør jeg det.
I want to come home.
Jeg vil komme hjem.
Do you want to come with us to America?
Vil du bli med oss til Amerika?
You need to come with me to the hospital and give blood.
Du må bli med til sykehuset og gi blod.
Frederick. would you like to come and meet your brother?
Frederick, vil du komme og treffe broren din?
I didn't want to come anyway.
Jeg ville ikke bli med uansett.
I want you to come home, paul.
Jeg vil du skal komme hjem, paul.
Maybe you would like to come closer.
Kanskje du vil komme nærmere og betrakte meg?
I would like to come back before i leave town.
Jeg vil komme igjen før jeg reiser.
She wants you to come to her.
Hun vil at du skal komme til henne.
I wanted to come with you.
Jeg ville bli med deg.
Always he prefers to come back.
Han kommer alltid tilbake.
Rosalyn, you need to come with me, alright.
Rosalyn, må du komme med meg, alright.
If you don't want to come, then don't.
Vil du ikke bli med, så la være.
I want to come.
Jeg vil bli med.
You want me to come back later?
Vil du at jeg skal komme tilbake senere?
They don't want to come, sook.
De vil ikke komme, sook.
I need you to come home, james.
Jeg trenger at du kommer hjem, james.
I used to come here with my parents when i was a little girl.
Jeg kom hit med foreldrene mine da jeg var liten.
Well... you know matthew wants to come with you to london.
Du vet at matthew vil bli med deg til london.
Please tell him i would like to come up and see him.
Fortell ham at jeg gjerne vil komme opp og se ham.
If you would like to come in, plenty.
Hvis du vil komme inn, plenty.
He doesn't like anything to come between him and the numbers.
Han liker ikke at noe kommer mellom ham og tallene.

Resultater: 4645, Tid: 0.1491

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer