HATE IN NORWEGIAN

How to say "hate" in Norwegian

S Synonyms

Results: 5508, Time: 0.1325

Click norwegian translation to filter results
hater hat avskyr ikke liker ikke å nødig misliker vil nødig hate hatet avsky mislike mislikte

Examples of using "Hate" in a sentence and their translations

I hate tony.
Jeg hater tony.
Don't hate me because i thought it was you.
Ikke hat meg fordi jeg trodde det var deg.
Haley, i don't hate you.
Jeg hater deg ikke, haley.
I hate uncle Jamie!
Jeg hater onkel Jamie!
Borakove, i hate sarcasm and i love puzzles.
Borakove, jeg avskyr sarkasme og jeg elsker puslespill.
Oh, and hate.
Og hat.
I would hate to see the other guy.
Jeg ville ikke sett den andre fyren.
I don't hate you, frank.
Jeg hater deg ikke, frank.
I hate doppler 2000 and 3000.
Jeg avskyr doppler 2000, og 3000 og 4000.
Don't hate me for trying to shoot you.
Ikke hat meg for at jeg prøvde å skyte dem.
And, now, i hate to tell you the reason that step was taken.
Og jeg liker ikke å fortelle deg årsaken for det.
I hate val.
Jeg hater val.
He sees hate and fear.
Han ser hat og frykt.
She doesn't hate you.
Hun avskyr deg ikke!
I would hate to come back to this island 20 years from now.
Jeg vil ikke gjerne komme tilbake til denne øya om 20 år.
I hate to disappoint you, cash.
Jeg liker ikke å skuffe deg, cash.
It's the pancakes! you hate pancakes!
Liker du ikke pannekaker?
Now i hate it, too.
avskyr jeg den også.
I hate Yoko-san!
Jeg hater Yoko-san!
Don't hate me because I'm beautiful.
Ikke hat meg fordi jeg er pen.
I would hate to see the bad cop.
Ville nødig sett hans dårlige sider.
I would hate for that effort to have been in vain.
Jeg vil ikke at anstrengelsen skal ha vært uten grunn.
You know, i hate to leave the party, too.
Du vet, jeg liker ikke å dra fra festen heller.
We don't hate you, zach.
Vi hater deg ikke, zach.
I don't hate myself much more than usual.
Jeg misliker ikke meg selv mer enn vanlig.
I would hate to get bitten there.
Jeg vil nødig blir bitt der.
Hate me if you want.
Hat meg hvis du vil.
I don't hate that idea.
Jeg avskyr ikke tanken.
It's not hate.
Det er ikke hat.
I hate lucas.
Jeg hater lucas.

Results: 5508, Time: 0.1325

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "hate"


hatred
dislike
haters
motivation
contempt
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Hate" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More