AVAIL IN NEDERLANDS

Vertaling van Avail in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 402, Tijd: 0.1019

baten (118) voordeel (20) beroepen (17) gebruik maken (14) nut (16) volstrekt niet baten (4) baatte (18) baat (10)

Voorbeelden van het gebruik van Avail in een zin en hun vertaling

But neither signs nor warnings avail a people who do not believe.
Maar de tekenen en de waarschuwingen baten de mensen niet die niet geloven.
Of what avail would their past enjoyment be to them?
Wat zal het hen van voordeel zijn, wat zij hebben genoten?
But signs and warnings are of no avail for people who do not believe.
Maar de tekenen en de waarschuwingen baten niet voor een volk dat niet gelooft.
But neither signs nor warnings avail a people who have no faith.
Maar de tekenen en de waarschuwingen baten de mensen niet die niet geloven.

I am recommending that you avail yourself of the psychological counselling navy provides.
Ik ben te bevelen dat u gebruik maken van jezelf de psychologische begeleiding marine biedt.
What avail will their past enjoyments be to them?
Wat zal het hen van voordeel zijn, wat zij hebben genoten?
But their faith could not avail them when they saw our doom.
Maar zij hadden geen nut van hun geloof toen zij ons geweld zagen.
But revelations and warnings avail not folk who will not believe.
Maar de tekenen en de waarschuwingen baten niet voor een volk dat niet gelooft.
I promise i won't avail myself of your hospitality for very long.
Ik beloof dat ik zal mezelf niet gebruik maken van uw gastvrijheid voor zeer lang.
Of what avail to them will be their past enjoyments?
Wat zal het hen van voordeel zijn, wat zij hebben genoten?
Neither their wealth nor children will avail them against god.
Hun zullen hun bezittingen en hun kinderen bij god volstrekt niet baten.
Perhaps you should avail yourself to such an advantage.
Misschien moet u zelf gebruik maken van een dergelijk voordeel.
But signs and warnings are of no avail for people who do not believe.
Maar teekens noch predikers zijn van eenig nut voor degenen die niet willen gelooven.
In the meantime, avail yourselves of my humble hospitality.
Ondertussen, haal uw voordeel uit mijn nederige gastvrijheid.
My wealth did not avail me.
Mijn bezittingen baten mij niet.
But their believing after they had seen our chastisement did not avail them.
Maar hun geloof baatte hen niet, nadat zij onze wraak hadden gezien.
Of what avail shall their enjoyment be to them?
Wat zal het hen van voordeel zijn, wat zij hebben genoten?
Lo! they can avail thee naught against allah.
Waarlijk, zij zullen u volstrekt niet baten tegen god.
You may torture me, but it will avail you nothing.
Je kunt mij martelen, maar het zal geen nut hebben.
But revelations and warnings avail not folk who will not believe.
Maar de tekenen en de waarschuwingen baten de mensen niet die niet geloven.
And what they earned did not avail them.
Toen baatte wat zij plachten te verrichten hen niet.
You're just going to sink deeper and deeper, and to what avail?
Je gaat dieper en dieper zinken, en met welk nut?
Neither shady nor of any avail against the flames.
Die geen schaduw geeft en die niet baat tegen het vlammende vuur.
His wealth will not avail him when he falls into ruin.
En zijn bezit zal hem niet baten wanneer hij( in de hel) valt.
Of what avail to them will be that which they were given to enjoy?
Wat zal het hen van voordeel zijn, wat zij hebben genoten?
To no avail.
Zonder voordeel.
And what they used to earn did not avail them.
Toen baatte wat zij plachten te verrichten hen niet.
It will avail you nothing to question us further.
Het zal u niets baten om het ons verder te vragen.
Never will their wealth or their children avail them against allah at all.
Noch hunne welvaart, noch hunne kinderen zullen hun bij god van nut zijn.
Evidence and warnings are of no avail to the disbelieving people.
Maar de tekenen en de waarschuwingen baten niet voor een volk dat niet gelooft.

Uitslagen: 402, Tijd: 0.1019

Zie ook


may avail
kan gebruik maken
could avail
zouden kunnen beroepen
avail themselves
gebruik wensen te maken zich beroepen gebruikmaken hun zich beroep
cannot avail
ken niets niet kunnen beroepen
avail myself
mezelf beroepen te maken mezelf
avail yourself
zelf gebruik maakt
to no avail
heeft niet geholpen zonder succes aan tevergeefs met geen succes om me te helpen
avail against hunger
honger stillen zal
will avail them
zal hen niet helpen van de voorsprekers baat hen niet zullen hen niets baten
avail a people
baten de mensen
right to avail
het recht voor gebruik te maken maken hun recht op
is also avail
ook beschikbaar zijn
wishes to avail
wenst te beroepen op
but warnings avail not
maar de waarschuwingen baten niet
but to no avail
maar tevergeefs aan , doch waartoe zou maar te vergeefs maar met geen succes
shall not avail them
zal hen niet helpen hen niet zal baten niet baten , wat hun aan
will avail you nothing
zal jullie niets baten zal u niets baten
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer