MAINS IN NEDERLANDS

Vertaling van Mains in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 11626, Tijd: 0.0291

Voorbeelden van het gebruik van Mains in een zin en hun vertaling

Tes mains sur mes genoux.
Je hand op mijn knie.
Baigne mes mains dans le pouvoir de Dieu.
Baad mijn hand in de Kracht van God.
D'accord, mes mains sont dans le foramen de Wilson.
Goed mijn vinger is in het foramen van Winslow.
Ça fait se demander de quelles mains on a les empreintes.
Welke vinger zullen ze gebruikt hebben voor de afdruk.
Andere zin voorbeelden
Utiliser tes mains, c'est de la triche.
Je handen gebruiken is vals spelen.
Les deux mains sur le manche.
Beide handen op de knuppel.
Mains sur les buzzers.
Vingers op de knoppen.
Gonflement des mains et des pieds.
Opgezwollen handen en voeten.
Dans vos mains, elle vous réconforte.
Het zit in je vingers, het versterkt je.
Mains derrière la tête.
Vingers achter je hoofd.
Ils ont de petites mains, je n'aime pas ça.
Zij hebben kleine handjes, ik hou daar niet van.
Gonflement des mains, des chevilles ou des pieds œdèmes périphériques.
Gezwollen handen, enkels of voeten perifeer oedeem.
Papa a besoin de tes petites mains pour un projet très spécial.
Papa heeft je kleine handjes nodig voor een heel speciaal project.
Mets tes mains sur la glace.
Leg je hand op het ijs.
Gonflement des mains, des pieds et des jambes œdème périphérique.
Gezwollen handen, voeten en benen perifere vochtophoping.
Mes mains tremblent.
Mijn vingers trillen.
Tes mains étaient brûlantes.
Je kleine handje was vreselijk heet.
Ses mains sont froides.
Z'n hand is koud.
Mains a pété un câble.
Handje is gek geworden.
Mains en l'air, téte baissée!
Handjes omhoog, koppies omlaag!
Les mains derrière la tête.
Vingers achter je hoofd.
Mettez vos mains sur votre tête pour que je puisse vous fouillez.
Leg je handen op je hoofd, zodat ik je kan fouilleren.
Tu as de si petites mains Et tu as tellement de peau.
Jij hebt zo kleine handjes... en je hebt zoveel huid.
Placez vos mains sur ce dessin.
Plaats uw hand op deze tekening.
Peter ne peut pas utiliser ses pouvoirs, sans que quelqu'un ne lui tienne les mains.
Peter kan zijn gave niet gebruiken zonder dat iemand zijn handje vasthoudt.
Garde les mains sur le piano.
Hou je vingers op de toetsen.
Mains au mur!
Handen tegen de muur!
Mes mains sont gelées.
M'n vingers zijn versteend.
Mains sur le buzzer.
Vinger aan de knop.
Les mains et les bras, détendus.
Handen en armen ontspannen.

Uitslagen: 11626, Tijd: 0.0291

Zie ook


ces mains
die handen deze handjes
mains qui
handen die
quatre mains
vier handen
entre les mains
handen
dans les mains
in de handen
sur les mains
aan mijn handen
entre vos mains
in uw handen
mettez vos mains
leg je handen doe je handen plaats je handen
laver les mains
handen wassen
mets tes mains
leg je handen doe je handen hou je handen laat je handen
sur ses mains
op zijn handen
entre mes mains
in mijn handen
et les mains
en handen
avec les mains
met je handen
voir vos mains
je handen zien uw handen even zien
sur mes mains
aan mijn handen
de mes mains
mijn handen
gonflement des mains
zwelling van de handen gezwollen handen opzwellen van handen
dans ses mains
in zijn handen
dans vos mains
in je handen

S Synoniemen van "mains"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer