DATA PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "data" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 332, Tid: 0.1734

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Data" i en setning og oversettelsene deres

Based on these data concomitant treatment with tacrolimus is not recommended.
Basert på disse dataene anbefales ikke samtidig behandling med takrolimus.
Based on these data concomitant treatment with tacrolimus is not recommended.
Basert på disse dataene anbefales ikke samtidig behandling med takrolimus.
These data are from an open label registry and the subjects were not randomised.
Disse dataene er fra et åpent register og personene ble ikke randomisert.
These data are preliminary.
Disse dataene er foreløpige.
These data are reasonably in agreement with observed data.
Disse dataene er i rimelig overensstemmelse med observerte data.
These data should be interpreted with caution.
Disse dataene bør tolkes med forsiktighet.
These data are from an open label registry and the subjects were not randomised.
Disse dataene er fra et åpent register og personene ble ikke randomisert.
These data are preliminary.
Disse dataene er foreløpige.
These data are reasonably in agreement with observed data.
Disse dataene er i rimelig overensstemmelse med observerte data.
These data should be interpreted with caution.
Disse dataene bør tolkes med forsiktighet.
And i want to examine your data, in detail.
Og jeg vil undersøke dataene dine i detalj.
Commander, we have analysed your data.
Vi har analysert dataene deres, kommandør.
Your data will help us decode the very fabric of the universe.
Dataene dine vil hjelpe oss med å dekode universets struktur.
All the recordings and data.
Alle opptakene og dataene.
The same data is mirrored at division.
Dataene er de samme hos ledelsen.
We're not leaving without her data.
Vi drar ikke uten dataene hennes.
The above data are valid in normal pharmacokinetic behaviour.
Dataene ovenfor er gyldige ved normal farmakokinetikk.
The above data are valid in normal pharmacokinetic behaviour.
Dataene ovenfor er gyldige ved normal farmakokinetikk.
Their data comes in from a slower transatlantic cable.
Dataene kommer fra en tregere transatlantisk kabel.
Your data's corrupted, rocinante.
Dataene er korrumpert, rocinante.
This data describes, literally, every cubic centimeter in this sector.
Dataene beskriver hver kubikkcentimeter i sektoren.
This data that you're uploading, is it the hosts' codes?
Dataene du laster opp, er det vertenes koder?
Data's still the same.
Dataene er de samme.
None of your data was affected.
Ingen lagret informasjon ble påvirket.
Inspector an, find data for the JCP electrical building.
Inspektør an, finn info på JCP electrical-bygningen.
They're consolidating data from all agencies.
De samler informasjon fra alle kontorene.
Data are limited about the use of diacomit under 12 months of age.
Det er utilstrekkelig informasjon om bruk av stiripentol hos barn under 12 måneder.
For insulin human, no clinical data on exposed pregnancies are available.
For humaninsulin foreligger ingen kliniske daga på bruk under graviditet.
All that data they wouldn't let us touch.
All den dataen som de ikke lot oss røre.
Mann's data is promising, but it's gonna take months to get there.
Manns informasjon er lovende, men han er måneder unna.

Resultater: 332, Tid: 0.1734

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "data"


information
database
details
briefings
info
intelligence
statistics
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Data" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer