Oversettelse av "data" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 206, Tid: 0.0972

dataene

Eksempler på Data i en setning

Based on these data concomitant treatment with tacrolimus is not recommended.
Basert på disse dataene anbefales ikke samtidig behandling med takrolimus.
And now that he's got your data, he's even more dangerous.
Og nå som han har dataene, er han enda farligere.
These data are from an open label registry and the subjects were not randomised.
Disse dataene er fra et åpent register og personene ble ikke randomisert.
These data are reasonably in agreement with observed data.
Disse dataene er i rimelig overensstemmelse med observerte data.
Maybe our data was off.
Kanskje dataene var feil.
And i want to examine your data, in detail.
Og jeg vil undersøke dataene dine i detalj.
Ma'am, we have that data you requested.
Vi har dataene du ba om.
What does your data say about the michigan first?
Hva sier dataene om michigan 1?
All the recordings and data.
Alle opptakene og dataene.
The same data is mirrored at division.
Dataene er de samme hos ledelsen.
The above data are valid in normal pharmacokinetic behaviour.
Dataene ovenfor er gyldige ved normal farmakokinetikk.
Their data comes in from a slower transatlantic cable.
Dataene kommer fra en tregere transatlantisk kabel.
I have got some irregularities in our data here.
Jeg får noen uregelmessigheter i dataene her.
Your data's corrupted, rocinante.
Dataene er korrumpert, rocinante.
This data describes, literally, every cubic centimeter in this sector.
Dataene beskriver hver kubikkcentimeter i sektoren.
I will start examining the genetic data.
Jeg skal undersøke de genetiske dataene.
Just wanna get my data back.
Bare ha tilbake dataene mine.
This data that you're uploading, is it the hosts' codes?
Dataene du laster opp, er det vertenes koder?
I found the person who was smuggling out our data.
Jeg fant personen som smuglet ut dataene våre.
Well, i was getting a lot closer without allison and her data.
Jeg kom mye nærmere uten allison og dataene hennes.
Data's still the same.
Dataene er de samme.
They're consolidating data from all agencies.
De samler informasjon fra alle kontorene.
All that data they wouldn't let us touch.
All den dataen som de ikke lot oss røre.
Available data in animals have shown excretion of apixaban in milk.
Tilgjengelige data fra dyr har vist utskillelse av apiksaban i melk.
Available toxicological data in animals has shown excretion of dolutegravir in milk.
Tilgjengelige toksikologiske data fra dyr har vist utskillelse av dolutegravir i melk.
Available toxicological data in animals have shown excretion of pasireotide in milk.
Tilgjengelige toksikologiske data fra dyr har vist at pasireotid utskilles i melk.
Based on these data combivir may be administered with or without food.
Basert på disse data kan combivir tas med eller uten mat.
Granted, but Edmunds' data is more promising.
Sant nok, men Edmunds' data er mer lovende.
Data are limited about the use of diacomit under 12 months of age.
Det er utilstrekkelig informasjon om bruk av stiripentol hos barn under 12 måneder.
For insulin human, no clinical data on exposed pregnancies are available.
For humaninsulin foreligger ingen kliniske daga på bruk under graviditet.

Resultater: 206, Tid: 0.0972

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "data"


information
database
details
briefings
info
intelligence
statistics
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Data" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer