FAR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "far" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4902, Tid: 0.1354

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
langt fjernt så langt iangt lang lenger fjern lengst

Eksempler på bruk av "Far" i en setning og oversettelsene deres

I think ochan is far more social than i am.
Jeg tror ochan er langt mer sosial enn det jeg er.
How far are you from milepost 5?
Hvor langt er du fra milpost 5?
Marked with thy lord, and never far from the evildoers.
Dette er ikke fjernt fra de urettferdige.
You guys, we never go this far from the light.
Vi går aldri så langt fra lyset.
So far you have been a big help, nick.
langt har du vært til stor hjelp, nick.
Nor are they from the wrong- doers far away.
Dette er ikke fjernt fra de urettferdige.
It's not far from the safe house.
Ikke så langt fra skjulestedet.
Are they far off?
Er de iangt unna?
Marked from your lord, and never far from the wrongdoers.
Dette er ikke fjernt fra de urettferdige.
How far are we from I-88?
Hvor langt er vi fra l-88?
That isn't far from skåne.
Det er jo ikke så langt fra skåne.
How far to a swedish hospital?
Hvor iangt tii et svensk sykehus?
Marked with your lord, and never far from the evildoers.
Dette er ikke fjernt fra de urettferdige.
How far did we overshoot?
Hvor lang avstand bommet vi med?
Not far, not in your condition.
Ikke langt. ikke i din tilstand.
And not far downstream, a flood destroyed an entire osage village.
Og lenger nede ble en hel indianerlandsby ødelagt av flom.
Six intercepts so far, and five aren't working numbers?
Seks meldinger så lang, og fem ugyldige numre?
I want to get as far away as possible.
Jeg vii så iangt bort herfra som muiig.
I knew him far better than you.
Jeg kjente ham langt bedre enn deg.
Yet so far from my arms and my body.
Men akk så fjernt fra mine armer og min kropp.
Is that what it's called this far outside of Boston?
Er det det man kaller det så langt fra Boston?
Your world is so far from the one i know.
Din verden er så fjern fra den jeg kjenner.
You have far to go?
Har du lang vei?
Brother, it's too dangerous to be this far from juffure.
Bror, det er for farlig å være så langt fra juffure.
You may need to expand the limits of how far you will go.
Kanskje du må gå lenger enn før for å knekke stanton.
Near and far are relative terms.
Nært og fjernt er relative begreper.
And, so far, you have only had your sinuses sanitized.
iangt har du bare fått renset bihuiene.
Not far, my lord.
Ikke langt, min herre.
People came from far and wide.
Folk kom fra fjern og nær.
So close and yet so far.
Så nært, men dog så fjernt.

Resultater: 4902, Tid: 0.1354

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "far"


are
quite
real
when
really
long
get
else
away
too
take
very
greatly
again
currently
distance
deep
miles
estranged
aloof
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer