Oversettelse av "too much" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 3224, Tid: 0.1338

for mye for stor for godt for høyt altfor for mange for meget for ofte for stort for store for høye for høy

Eksempler på Too Much i en setning

There's still too much we don't know about his organization.
Det er fortsatt for mye vi ikke vet om organisasjonen hans.
The surface charge was too much.
Overflateladningen var for stor.
Nothing is too much for you, jack.
Ingenting er for mye for deg, jack.
Maybe a little too much.
Kanskje litt for godt.
You give me too much credit.
Du har for stor tiltro til meg.
I drank too much wine.
Jeg drakk for mye vin.
All too much.
Alt for høyt.
They put too much value on their women.
De setter for stor pris på kvinnene sine.
She's too much woman for you, charlie.
Hun er for mye kvinne for deg, charlie.
You're feeling this girl way too much.
Du liker jenta for godt.
I mean so we love them too much, perhaps.
Jeg mener .... Kanskje vi elsker dem for høyt?
You know too much, but not enough.
Du vet for mye, men ikke nok.
You like them too much.
Du liker dem for godt.
You give me too much credit.
Du har for stor tro på meg.
I love him too much.
Jeg er altfor glad i ham.
But i loved you too much.
Jeg elsket deg for høyt.
I like the weather out here too much.
Jeg liker været her for godt.
You know too much about our organization.
Du vet for mye om organisasjonen vår.
It's too much weight!
Det er for stor vekt.
It just seems there's been too much death in the house.
Det har vært for mange dødsfall i huset.
I love you too much.
Jeg er altfor glad i deg.
There's too much damage.
Skaden er for stor.
I like you too much.
Jeg liker deg for godt.
It was carrying too much sail.
De heiste for mange seil.
You have presumed too much upon our affection.
Du har stolt for meget på vår hengivenhet.
I just love'em too much.
Jeg er altfor glad i dem.
I don't think we're asking too much, or being unreasonable.
Jeg tror ikke vi ber om for mye, eller er urimelige.
Maybe, as an only child and only son, i loved too much.
Kanskje rett og slett for høyt.
You just love trouble too much.
Du er altfor glad i trøbbel.
Too much sunshine and they call it a drought.
Noen ganger for meget, og da kaller de det"tørke".

Resultater: 3224, Tid: 0.1338

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Too much" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer