VALUE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av value i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 839, Tid: 0.0817

Eksempler på bruk av Value i en setning og oversettelsene deres

ALT ≥ 2 x baseline value and absolute ALT > 500 IU/l.
ALAT ≥ 2 x baseline verdi og absolutt ALAT > 500 iu/l.
But i value my darling charlotte highly, cardinal.
Men jeg verdsetter min kjære charlotte høyt, kardinal.
Everything of value in the village.
Alt av verdi i landsbyen.
That is, if you value your soul.
Hvis du verdsetter din sjel.

ALT ≥ 2 x baseline value and absolute ALT > 500 IU/l.
ALAT ≥ 2 x baseline verdi og absolutt ALAT > 500 iu/l.
We value alexei.
Vi setter pris på alexei.
You value truth, so I'm gonna be truthful.
Du verdsetter sannheten så jeg skal være oppriktig.
P value(one-sided).
P verdi(ensidig).
He makes a thing of value for his family and for the community.
Han skaper noe verdifullt for familien sin... og for samfunnet.
Why are we here? because i value your opinions.
Vi er her fordi jeg setter pris på deres meninger.
I value that.
Jeg setter pris på det.
She doesn't value my friendship, but you should.
Hun verdsetter ikke mitt vennskap, men det burde de.
You don't think there's value in looking back once in a while?
Synes du ikke det er verdifullt med tilbakeblikk nå og da?
Set%s to value(%d):.
Sette%s til verdien(%d):.
P value(one-sided).
P verdi(ensidig).
No sane value to store.
Ingen fornuftige verdier å lagre.
Set%s to value(%d):.
Sette%s til verdien(%d):.
You see value in a pearl.
Du ser verdi i en perle.
And i think there's value in being friends with a man like you.
Og det er verdifullt å være venner med en mann som dem.
I value our relationship.
Jeg setter pris på vårt forhold.
Do you know what people value more than freedom?
Vet du hva folk verdsetter mer enn frihet?
Laboratory value(cells x 103/l).
Laboratorie verdier(celler x 103/l).
Well, too bad, the IRS won't let you buy anything of value.
IRS lar deg ikke kjøpe noe verdifullt.
Kim, i value our working relationship.
Jeg setter pris på samarbeidet vårt.
I value loyalty.
Jeg verdsetter lojalitet.
ALT ≥ 2 x baseline value.
ALAT ≥ 2 x baseline verdi.
And i see your value now.
Og jeg ser verdien din nå.
Your people must value you greatly.
Folket ditt må verdsette deg høyt.
I look for value wherever it can be found.
Jeg ser etter verdier der jeg finner dem.
We value life.
Vi verdsetter livet.

Resultater: 839, Tid: 0.0817

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer