WE CAN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "we can" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 18831, Tid: 0.1556

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
vi kan vi får vi klarer vi kunne –Vi kan oss kan

Eksempler på bruk av "We Can" i en setning og oversettelsene deres

And we can help you.
Og vi kan hjelpe deg.
So we can just treat that as our first date.
vi får bare se på det som vår første date.
We can use the library.
Vi kan bruke biblioteket.
Do you think we can take all of them?
Tror du vi klarer å ta alle?
It will be if we can grab him and the anthrax.
Det blir det om vi får tak i ham og antraksen.
Zoe, we can help you.
Zoe, vi kan hjelpe deg.
Come home so we can be together.
Kom hjem, så vi får være sammen.
Victor, if we can understand.
Victor, hvis vi kan forstå.
We can not control.
Vi klarer ikke å styre.
Maybe we can meet tonight?
Kanskje vi kunne finne på noe i kveld?
Thank you that we can be here.
Takk for at vi får være her.
Maybe after dinner, we can.
Kanskje vi kunne, etter middag.
We can use the radio in the jeep.
Vi kan bruke radioen i jeepen.
Take what we can and go.
Vi tar med det vi klarer og drar.
No, we can't afford to hold the launch.
Vi kan ikke utsette dette.
Maybe we can be friends?
Kanskje vi kunne bli venner?
If they take our protection away, we can't do anything else.
Tar de vaktene fra oss, kan vi ikke gjøre noe.
We cannot afford to stay here much longer.
Vi kan ikke bli her lenger.
We will be lucky if we can open the doors.
Vi har flaks hvis vi får opp dørene.
If we can.
Hvis vi kan.
Look, you don't think we can sell this shit?
Tror du ikke vi klarer det?
We can take a cab.
Vi får ta en drosje.
We can't just turn our back on her.
Og nå som hun trenger oss, kan vi ikke vende henne ryggen.
Do you think we can do it? i know we can do it.
Tror du vi klarer å gjøre det, Fredrik?
We can treat you.
Vi kan behandle deg.
We have done what we can for you.
Vi har gjort alt vi kunne for dere.
We can still drive away.
Vi kan trekke oss.
We can go and check on them on the way.
Vi kan se til dem på veien.
Assuming of course we can find common ground.
Hvis vi klarer å komme til enighet, altså.
I think that we can call the detective and told about miguel.
Jeg tenkte at vi kunne ringe detektiven og fortelle om miguel.

Resultater: 18831, Tid: 0.1556

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "we can"


can
may
possession
allowed
we do
feasible
unable
potential
will
possibly
you might
we got
we put
would
we may
power
we shall
we will manage
able
we make
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer