WE COULD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av We Could i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6350, Tid: 0.0334

vi kunne (2601) vi fikk (27) vi klarte (29) vi kan (2469) kan vi (544) vi kunnet (13) vi får (8) vi klarer (7) får vi (4)

Eksempler på bruk av We Could i en setning og oversettelsene deres

Vi kunne

You KNEW we could have got killed!
Du visste at vi kunne ha fått drept!
You said we could go in the pool.
Du sa vi kunne gå i bassenget.

Vi fikk

And even before we could unmask him, gibbons was killed.
Og før vi fikk avslørt ham, ble gibbons drept.
From before, when we could be outside back in arcadia.
Fra da vi fikk være ute i arcadia.

Vi klarte

We could not save the baby.
Vi klarte ikke å redde barnet.
We could not hold out.
Vi klarte ikke å holde ut.

Vi kan

We could build our own.
Vi kan bygge vårt eget.
We could help you.
Vi kan hjelpe deg.
Andre setningseksempler
I did not think we could lose.
Jeg trodde ikke vi kunne tape.
Yet before we could extract- any useful intelligence.
Men før vi fikk ut noen brukbare opplysninger.
You know what we could do?
Vet du hva vi kunne ha gjort?
Gustav said we could come in.
Gustav sa at vi fikk komme.
We could build a lab.
Vi kunne bygge en lab.
It was hopeless, we could not stop laughing.
Det var håpløst, vi klarte ikke slutte å le.
Or we could just call him.- call?
Eller så kan vi bare ringe ham?
Hey, we could use this!
Hei vi kan bruke dette!
We could if we stayed.
Det kan vi hvis vi blir.
There is anything we could have done differently.
Det er ikke noe vi kunnet gjort annerledes.
Or we could use his nose.
Eller vi kunne bruke nesen hans.
There were two, but we could not.
Det var to, men vi klarte ikke.
I am glad we could make a deal.
Jeg er glad vi fikk til en avtale.
Or we could.
Eller vi kan.
As it turned out, my hens laid more eggs than we could eat.
Hønene mine la flere egg enn vi klarte å spise.
For $4 million, we could buy this house.
For 4 millioner dollar kan vi kjøpe dette huset.
Holy cow. you realise if we could get a tight clamp around the bulb.
Hvis vi får et godt tak rundt pæra.
Search bloc took down the moncadas' biggest lab before we could take it apart.
Search bloc tok moncadas største lab før vi fikk demontert den.
If we could have stopped it, we would have done, mr.
Hadde vi kunnet forhindre dette, så hadde vi gjort det, caplan.
We could have been in venice.
Vi kunne vært i venezia.
We could have our own boat.
Vi kunne ha vår egen båt.
We could survive a missed run-through.
Vi klarer oss uten generalprøve.

Resultater: 6350, Tid: 0.0334

Ord for ord oversettelse


we
- vi det νi vår da vii
could
- kunne fikk klarte kunde kan

S Synonymer for "we could"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer