WE KNOW PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "we know" i Norsk bokmål

Resultater: 3604, Tid: 0.1415

vi vet vi kjenner vi kan vi vite vi veit vi visste vi kjente vi kjenne

Eksempler på bruk av "We Know" i en setning og oversettelsene deres

We know enough.
Vi vet nok.
Calpurnia, we know caesar, you and I.
Calpurnia... vi kjenner cæsar. du og jeg.
We know you can shoot bonney,
Vi vet at du kan skyte, bonney.
Just like the games we know.
Som lekene vi kan.
We know him... you and I.
Antonius, vi kjenner ham... du og jeg.
We know about you and jessica.
Vi vet om deg og jessica.
How... will we know the end?
Hvordan... vil vi vite slutten?
We know where rebecca is.
Vi vet hvor rebecca er.
I hope nobody we know sees us.
Jeg håper ingen vi kjenner ser oss.
But we know our jobs.
Men vi kan jobben vår.
Did you tell them we know the Butterworths?
Sa du vi kjenner Butterworths?
We know the area, so.
Og vi kan området, så.
How can we know the way?
Hvordan kan vi vite veien?
We know you killed ingelise.
Vi vet at du drepte ingelise.
We know who you are, my friend.
Vi veit hvem du er.
We know"Flow gently, sweet Afton".
Vi kan"Flow gently, sweet Afton".
All we know here is blood and violence and revenge.
Alt vi kjenner her er blod og vold og hevn.
How would we know all that if murphy didn't tell us?
Hvordan kunne vi vite alt dette om ikke murphy fortalte det til oss?
We know you're all alone here.
Vi vet at du er alene her.
We know you make the robots.
Vi veit at du lager robotene.
How everything we know is now useless.
Hvor alt vi visste nå er ubrukelig.
Well, then i guess we know... what's up, doc.
Ja, da får vi vite hvordan det står til.
And we know there were probably more.
Og vi visste at det nok fantes flere.
If he kills himself and we know about it, we can be in trouble.
Begår han selvmord og vi veit det, så får vi trøbbel!
Everyone we know is dead!
Alle vi kjente er død!
Everyone we know has had their baby's picture in the paper.
Alle vi kjenner har hatt babybilder i avisene.
We know only to fight.
Alt vi kan er å kjempe.
We know what the problem is now, and we can treat it.
Vi vet hva problemet er og kan behandle det.
We can't decipher the past, how can we know the future?
Vi kan ikke tolke fortiden, hvordan kan vi kjenne framtiden?
If they find out we know each other, they will kill us both.
Finner de ut at vi kjenner hverandre, så dreper de oss.

Resultater: 3604, Tid: 0.1415

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer