Oversettelse av "know" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 116419, Tid: 0.1548

vet kjenner skjønner aner forstår vite visste kjente kjenne veit kjent forstå skjønne skjønte skjønt ane forsto forstått

Eksempler på Know i en setning

A soldier doesn't always know.
En soldat vet ikke alltid.
Don't know him.
Kjenner ham ikke.
You know something, Ben?
Vet du noe, Ben?
Holly, you don't know me.
Holly, du kjenner ikke meg.
I don't know what you're saying.
Jeg skjønner ikke hva du sier?
Commodus does not know.
Commodus vet ikke.
You know me kelly.
Du kjenner meg kelly.
V'ger does not know.
V'Ger vet ikke.
I just don't know why you couldn't come home to me.
Jeg skjønner bare ikke hvorfor du ikke kunne komme hjem til meg.
Shelby, i don't know what you're talking about.
Shelby, jeg aner ikke hva du snakker om.
I still don't know why vargas couldn't come to my office.
Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor ikke vargas kunne komme til mitt kontor.
Do you really know annie Hayworth?
Kjenner du annie Hayworth?
Let... i don't know what you're talking about.
Jeg aner ikke hva du snakker om.
John, you don't know everything.
John, du vet ikke alt.
She don't know.
Hun skjønner ikke.
I don't know what you're saying.
Jeg forstår ikke hva du sier.
And nick would know it's you.
Og nick vil vite at det er deg.
I don't know what are you talking about, leen.
Jeg aner ikke hva du snakker om.
Because, you know, i still owe you 600 bucks from europe.
For du skjønner, jeg skylder deg fortsatt 600 dollar fra Europa-.
You know me, jake.
Du kjenner meg, jake.
Robert spencer, i don't know a robert spencer.
Robert spencer, jeg vet ikke en robert spencer.
You don't know me, sam.
Du kjenner meg ikke, sam.
You didn't know his wife was here?
Visste du ikke at kona var her?
Why can't they just know you're the boss?
Hvorfor kan de ikke bare vite at du er sjefen?
Semir doesn't know where he is.
Semir vet ikke hvor han er.
I don't know what's going on with my phone.
Jeg aner ikke hva det er med telefonen min.
You know you can't sell this on, right?
Du skjønner at du ikke kan selge det?
I know this must be difficult for you.
Jeg forstår at dette er vanskelig for deg.
I don't know what you're thinking coming here.
Jeg skjønner ikke hvorfor du er her.
I don't know what you talking'bout, sir.".
Jeg forstår ikke hva du mener, sir".

Resultater: 116419, Tid: 0.1548

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "know"


can
get
meet
feel
understand
realize
learn
discover
tasting
see
perceived
acknowledged
comprehend
realise
acquainted
recognise
recognizes
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Know" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer