KNOW IN NORWEGIAN

Translation of Know in Norwegian

Results: 129292, Time: 0.0691

Examples of using Know in a sentence and their translations

Who could know that we are here now?
Hvem kan vite at vi er her nå?
You may not know that i have rabies!
Du kan ikke vite at jeg har rabies!
I do not know you, but i knew you were coming.
Jeg kjenner deg ikke, men jeg visste at du kom.
I do not know you, bobby jensen.
Jeg kjenner deg ikke, bobby jensen.
I do not know what you mean.
Jeg skjønner ikke hva du mener.
Dalia, i know that this is very difficult for you.
Dalia, jeg skjønner at dette er veldig vanskelig for deg.

Aner

( know , have any idea , have a clue )
You do not know what the problem is.
Du aner ikke hva problemer er.
You do not know what you have done.
Du aner ikke hva du har gjort.
I do not know what you mean.
Jeg forstår ikke hva du mener.
I do not think you know what i meant.
Jeg tror ikke du forstår hva jeg mener.
Other sentence examples
I do not know, helen.
Jeg vet ikke, helen.
I know, jimmy.
Jeg vet, jimmy.
I do not know, roy.
Jeg vet ikke, roy.
I do not know, martha.
Jeg vet ikke, martha.
You know dorothy, she 's a lawyer.
Du kjenner dorothy. hun er advokat.
And you know them, rick.
Og du kjenner de, rick.
I do not know, four or five years.
Jeg vet ikke, fire eller fem år.
Because, you know, i still owe you 600 bucks from europe.
For du skjønner, jeg skylder deg fortsatt 600 dollar fra europa-.
I do not know who i am.
Jeg aner ikke hvem jeg er.
Roy, i do not know.
Jeg vet ikke, roy.
But i do not know you.
Men jeg kjenner deg ikke.
I think i know what you mean, bill.
Jeg tror jeg skjønner hva du mener, bill.
I do not know, but i am jealous.
Aner ikke, men jeg er sjalu.
I do not know, andrea, donna, steve sanders.
Jeg vet ikke. andrea, donna, steve sanders.
I did not know you were naked.
Jeg visste ikke at du var naken.
But i also know you, peter.
Men jeg kjenner også deg, peter.
Yeah, i know what you mean, but i think we should.
Jeg forstår hva du mener, men jeg synes at vi bør det.
You do not know what i mean?
Du skjønner ikke hva jeg mener?
You do not know what i have been through.
Du aner ikke hva jeg har vært gjennom.
You could not know he was already in the room.
Du kunne ikke vite at han var i rommet allerede.

Results: 129292, Time: 0.0691

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More