APPEARANCES IN NEDERLANDS

Vertaling van Appearances in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 397, Tijd: 0.0776

optredens (52) de schijn (47) verschijningen (29) uiterlijk (26) verschijnen (12) voorkomen (12) uiterlijkheden (6) verschijning (6) verscheen (4) de optredens (3) zien (2)

Voorbeelden van het gebruik van Appearances in een zin en hun vertaling

Club appearances all over the world.
Club optredens over de hele wereld.
TV appearances, chess retreats.
TV optredens, schaak-workshops.
You're here to keep up appearances for the soviets.
Je bent hier om de schijn op te houden bij de sovjets.
Personal appearances are the way to make real money.
Persoonlijke optredens zijn de manier om echt geld te verdienen.

It's for appearances only, i assume.
Het is alleen maar voor de schijn, neem ik aan.
Appearances, i know-- you keep saying that.
Verschijningen, ik weet het. je blijft het herhalen.
For appearances, like the laundromats.
Voor de schijn, zoals de wasserettes.
Appearances can be deceiving.
Uiterlijk kan misleidend zijn.
You got concert dates and TV appearances, you can't keep the baby.
Je hebt concerten, en TV optredens, je kan de baby niet houden.
To all appearances, the roundhills maintained a very civil front.
Bij alle verschijningen, de roundhills hielden een mooie façade op.
And people's appearances are surprisingly easy to alter.
En verschijningen van mensen zijn verrassend eenvoudig te veranderen.
Don't let appearances fool you, rogas.
Laat de schijn je niet voor de gek houden, rogas.
I think your brother should step up his public appearances.
Ik vind dat je broer vaker in het openbaar moet verschijnen.
Show everyone that appearances don't matter.
Laat iedereen zien dat uiterlijk er niet toe doet.
You know how i feel about public appearances.
U weet wat ik denk over openbare optredens.
I got three more polite appearances to make tonight.
Ik moet drie beleefde optredens vanavond maken.
God, we're all so caught up in physical appearances, you know.
God, we gaan allemaal zo op in het fysieke verschijnen, weet je.
In his most recent appearances, he has an elongated snout and tail.
In zijn meest recente voorkomen heeft hij ook een snuit en een staart.
Appearances, mash-ups.
Verschijningen, mash-ups.
Appearances can be deceptive.
Uiterlijk kan misleidend zijn.
This place is all about appearances.
Het gaat hier allemaal om de schijn.
But she warned him not to be deceived by appearances.
Maar zij waarschuwde hem om niet bedrogen te worden door uiterlijkheden.
Yeah, well, appearances can be deceptive, can't they?
Ja, nou, verschijningen kunnen bedriegen, of niet?
If anything we will have to increase public appearances in light of your popularity.
U moet vaker in 't openbaar verschijnen om uw populariteit te vergroten.
Appearances matter.
Uiterlijk doet ertoe.
And as you are aware, appearances are everything.
En zoals u weet, optredens zijn alles.
Appearances are tricky.
Voorkomen zijn listig.
It's all about appearances.
Het gaat allemaal om de schijn.
The producers are grateful for the appearances and contributions of.
De producenten zijn dankbaar voor de optredens en bijdragen van.
Although, i do believe appearances are important.
Hoewel ik geloof dat optredens belangrijk zijn.

Uitslagen: 397, Tijd: 0.0776

Zie ook


personal appearances
persoonlijke optredens
television appearances
televisieoptredens
media appearances
optredens de media media optreden het mediaoptreden pers optredens
just appearances
alleen schijn gewoon schijn
joint appearances
gezamenlijke verschijningen gezamenlijke optredens
appearances matter
het uiterlijk telt uiterlijk doet ertoe
from all appearances
uit ziet het schijnt aan het uiterlijk te zien alle schijn van
to all appearances
om alle schijn bij alle verschijningen naar alle schijn
judge by appearances
afgaan het uiterlijk het uiterlijk te oordelen
just for appearances
de schijn gewoon alleen voor de schijn
it's all about appearances
het gaat allemaal om je voorkomen het draait allemaal om het voorkomen het gaat allemaal om de schijn het gaat allemaal om uiterlijke schijn
the world of appearances
de wereld van schijn
have to keep up appearances
moet de schijn ophouden
don't let appearances deceive you
laat schijn je niet bedriegen laat het uitzicht je niet misleiden
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer