COMMENCING IN NEDERLANDS

Vertaling van Commencing in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 402, Tijd: 0.0962

begint (78) aanvangt (13) start (12) het begin (19) begonnen (13) met ingang (7) beginnende (7) beginnen (7) gestart (7) de start (6) aanvangen (6) aanvangende (5)

Voorbeelden van het gebruik van Commencing in een zin en hun vertaling

Countdown commencing now.
Countdown begint nu.
Commencing test one, DBX-7.
Test één begint,DBX-7.
The agreement was concluded for 20 years commencing on 1 march 2000.
De overeenkomst is gesloten voor een periode van 20 jaar die aanvangt op 1 maart 2000.
Commencing fourth phase, spatial displacement with the parallel world.
Start de vierde fase, ruimtelijke verplaatsing met de parallelle wereld.

Commencing search." searching my soul.
Zoektocht begint." zoek mijn ziel.
Lockdown commencing in one minute 20.
Lockdown begint over één minuut 20.
Animals should undergo a thorough clinical examination before commencing treatment with trocoxil.
Dieren dienen een grondig klinisch onderzoek te ondergaan voordat begonnen wordt met een behandeling met trocoxil.
Commencing exercise!
Start de oefening!
Commencing molecular isolation and displacement.
Start moleculaire isolatie en verplaatsing.
Lockdown commencing in 40 seconds.
Lockdown begint over 40 seconden.
We just commencing.
We beginnen net.
I'm told that operation parasol is commencing.
Ik heb gehoord dat operation parasol begonnen is.
Implantation commencing.
Implantatie gestart.
Copy that, hamilton, commencing.
Begrepen hamilion, beginnen.
Transmission commencing.
Transmissie begint.
Transmission commencing.
Overbrenging begonnen.
Commencing final approach.
Start de definitieve benadering.
Commencing transmission link.
Start de transmissielink.
Shutdown commencing.
Uitschakeling gestart.
Commencing download.
Downloaden begint.
We will now be commencing with.
We gaan nu beginnen met.
Refuel commencing.
Bijtanken gestart.
Playback of time travel commencing.
Afspelen van de tijdreis begint.
Commencing uplink.
Start de uplink.
Commencing irradiation.
Bestraling begint.
Aye, ma'am. first stage decrypt commencing.
Eerste stadium ontcijfering gestart.
Commencing reaction.
Start de reactie.
Commencing reconstruction.
Reconstructie begint.
System reboot commencing.
Systeem heropstart gestart.
Commencing burn on the IO probe.
Start brandtest op de IO sonde.

Uitslagen: 402, Tijd: 0.0962

Zie ook


lockdown commencing
lockdown begint
countdown commencing
countdown begint het aftellen begint aftellen is begonnen
transmission commencing
transmissie begint overbrenging begonnen aanvang verzending
commencing persuasion
start overreding aanvang overtuiging
commencing experiment
aanvang experiment
commencing therapy
de start de therapie therapie te beginnen
test commencing
begin test de test het microgolfwapen
to commencing treatment
het begin van de behandeling
before commencing treatment
voordat begonnen wordt een behandeling
commencing within seven
te beginnen binnen zeven aanvangt binnen zeven
commencing treatment with trocoxil
begonnen wordt een behandeling met trocoxil de aanvang de behandeling met trocoxil
six-month periods commencing
aanvangende zesmaandelijkse perioden
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer