FOREIGNER IN NEDERLANDS

Vertaling van Foreigner in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 411, Tijd: 0.048

Voorbeelden van het gebruik van Foreigner in een zin en hun vertaling

You're a foreigner then?
Bent u een buitenlander dan?
I may be a foreigner, but there are some things that are universal.
Ik ben misschien een vreemdeling, maar sommige dingen zijn universeel.
Cause she's a foreigner.
Omdat ze een buitenlander is.
He was a foreigner like you.
Hij was een buitenlander, zoals jij.

Any time a foreigner is killed... it makes big problems for us.
Elke keer als er een vreemdeling wordt gedood... krijgen we er grote problemen door.
I'm a foreigner, and I'm lost!
Ik ben'n buitenlandse. en ik ben verdwaald.
She's a foreigner preaching her foreign religion.
Ze is een vreemdeling die haar vreemde geloof predikt.
Jonny foreigner notes the similarity of yellow and red shirts.
Jonny foreigner beschrijft de overeenkomsten tussen de gele en rode hemden.
And a foreigner.
En een buitenlander.
She's a foreigner, she has money.
Ze is buitenlandse, heeft geld.
And she ain't no foreigner.
En zij is geen buitenlandse. daar zijn ze.
He was obviously a foreigner.
Duidelijk 'n buitenlander.
Because he is a foreigner.
Omdat hij een buitenlander is.
She is a foreigner, she's done something criminal.
Ze is een vreemdeling. en ze heeft een misdaad begaan.
That's right, foreigner, a whore.
Dat klopt, foreigner, een hoer.
Just because a woman is a foreigner doesn't make her a countess.
Alleen omdat 'n vrouw 'n buitenlandse is maakt haar nog geen gravin.
Yeah, that's right foreigner, he was just another regular customer.
Ja, dat klopt foreigner, hij was gewoon een vaste klant.
Her name's larissa. She's a foreigner. like me.
Ze heet larissa, ze is buitenlands.
A foreigner who smuggles money.
Een buitenlander die geld smokkelt.
But i was a foreigner, so the judges weren't hearing it.
Maar ik was 'n buitenlander, dus de jury wilde er niet van weten.
He's a foreigner, you see?
Het is een vreemdeling, snap je?
Is it because I'm a foreigner?
Omdat ik buitenlandse ben?
He looked like the drummer from foreigner.
Hij leek op die drummer van foreigner.
A foreigner took her away, you link arms with your partner.
Een vreemdeling nam haar mee... en je gaf je partner een arm.
She was nervous, on account of you being a foreigner.
Ze was nerveus omdat je 'n buitenlander bent.
She's a foreigner, john.
Ze is buitenlands.
Louis l'amour was a foreigner and he loved all things cowboy.
Louis l'amour was een buitenlander en hij hield van alles wat cowboy is.
I have tried, but I'm living with a foreigner.
Ik probeerde het maar ik leef samen met 'n buitenlandse.
That's it, you may call me foreigner.
Dat is het, je mag me foreigner noemen.
She probably just felt bad she was doing it with a foreigner.
Ze voelde zich rot omdat ze het met 'n buitenlander deed.

Uitslagen: 411, Tijd: 0.048

Zie ook


every foreigner
iedere buitenlander elke vreemdeling elke buitenlander elke buitenlandse
this foreigner
deze buitenlander dit buitenlander
but foreigner
maar foreigner maar buitenlander
you're a foreigner
je bent een buitenlander
as a foreigner
als buitenlander
to marry a foreigner
met een buitenlander trouwde met een buitenlandse te trouwen
may be a foreigner
een vreemdeling kan zijn bent dan wel een buitenlander ben misschien een vreemdeling
he was a foreigner
hij vreemdeling was hij was een buitenlander
that any persecuted foreigner
dat iedere vervolgde vreemdeling dat elke vervolgde vreemdeling
any persecuted foreigner is entitled
iedere vervolgde vreemdeling het recht heeft elke vervolgde vreemdeling het recht heeft
the son of the foreigner
de buitenlandse zoon de zoon van een buitenlander de zoon van de buitenlander
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer