PLAUSIBLE IN NEDERLANDS

Vertaling van Plausible in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 392, Tijd: 0.0721

plausibel (84) aannemelijk (106) geloofwaardig (27) mogelijk (13) plausibele (73) aannemelijke (17) geloofwaardige (6) aanneembare (3) mogelijke (4)

Voorbeelden van het gebruik van Plausible in een zin en hun vertaling

It's not plausible, is it?
Het is niet plausibel, h�
Wasn't that just as plausible as blaming marilyn Manson?
Was dat niet even plausibel als marilyn manson de schuld geven?
It sounded plausible to me.
Het klonk aannemelijk voor mij.
Plausible deniability?
Geloofwaardig ontkennen?

Neat, plausible... and wrong.
Mooi, aannemelijk, en verkeerd.
Sounds a lot less plausible coming from a drunk.
Klinkt een stuk minder plausibel afkomstig van een dronkaard.
It's just as plausible as some of your theories.
Net zo geloofwaardig als jouw theorieën.
It seemed plausible that he could have been the one.
Het leek aannemelijk dat hij degene kon zijn geweest.
That's plausible, right?
Dat is mogelijk, toch? yep.
Sounds entirely plausible to me.
Klinkt heel plausibel voor mij.
And not very plausible.
En niet erg aannemelijk.
Chillingly plausible" indeed.
Kil mogelijk" inderdaad.
Plausible deniability, huh?
Aanneembare ontkenning, huh?
Just when you thought plausible deniability was gonna save your ass.
Juist wanneer je dacht dat geloofwaardig ontkennen je hachje zou redden.
There is no plausible alternative.
Er is geen plausibel alternatief.
Plausible deniability.
Plausibele ontkenning.
Bloody plausible.
Verdomd plausibel.
Well, then i guess it's plausible.
Dan is 't wel aannemelijk.
Plausible deniability.
Aanneembare ontkenning.
Yes, yes, it seems plausible.
Ja, ja, dat lijkt me mogelijk.
Is that plausible enough for you and your little focus group?
Is dat geloofwaardig genoeg voor jou en je kleine focus groep?
Is that plausible?
Is dat mogelijk?
Plausible theory.
Aannemelijke theorie.
Plausible deniability, madam president.
Geloofwaardig ontkennen, mevrouw president.
The council concurs that this lower-growth scenario is plausible.
De raad is het ermee eens dat dit lagere groeiscenario aannemelijk is.
There is no plausible reason for the less favourable treatment accorded to the applicant.
Er is geen plausibele reden die de minder gunstige behandeling van verzoekster kan rechtvaardigen.
But it sounds plausible.
Maar... het klinkt plausibel.
Lose your plausible deniability?
Je aannemelijke ontkenning verliezen?
Very plausible interpretation.
Heel plausibele interpretatie.
Plausible deniability and all.
Geloofwaardige ontkenning enzo.

Uitslagen: 392, Tijd: 0.0721

Zie ook


plausible reason
een plausibele reden
that's plausible
dat klinkt geloofwaardig dat is aannemelijk dat is mogelijk dat zou kunnen
entirely plausible
helemaal plausibel heel plausibel volkomen plausibel heel goed mogelijk
appears plausible
aannemelijk lijkend plausibel lijkt
plausible excuse
een geloofwaardig excuus een plausibel excuus
equally plausible
eveneens plausibel net zo aannemelijk ook aannemelijk
only plausible
enig plausibele kan alleen alleen aannemelijk
plausible denial
'n plausibele ontkenning een geloofwaardige ontkenning
plausible to me
aannemelijk voor mij me aannemelijk plausibel voor mij
it sounds plausible
het klinkt plausibel het als een mogelijkheid klinkt
to be plausible
hetgeen plausibel plausibel te zijn
most plausible explanation
de meest aannemelijke verklaring zijn de meest plausibele verklaring
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer