UNRESOLVED IN NEDERLANDS

Vertaling van Unresolved in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 391, Tijd: 0.0763

oplossing (6) onbeantwoord (5) onopgelost blijven (2) nog (3) onopgehelderd (2) onopgeloste (176) niet opgelost (20) niet-opgeloste (4) onverwerkte (5) opgeloste (3) niet-afgehandelde (3) nog niet opgeloste (3) niet-beslechte (2)

Voorbeelden van het gebruik van Unresolved in een zin en hun vertaling

Unresolved friend drama. You?
Onopgeloste 'vriend drama.
Unresolved daddy issues?
Onopgeloste vader problemen?
This girl has some unresolved issues where you're concerned.
Deze meid heeft issues die niet opgelost zijn waarover je je zorgen maakt.
There is another problem that remains unresolved: how passengers are treated.
Een ander probleem is nog steeds niet opgelost: de behandeling van de passagiers.

Europe's energy policy may be affected by unresolved conflicts in this region.
Het energiebeleid van europa kan door onopgeloste conflicten in deze regio worden beïnvloed.
On the other hand, certain issues still remain unresolved.
Aan de andere kant is er voor bepaalde kwesties nog steeds geen oplossing.
Unresolved cases.
Onopgeloste zaken.
Responsibility for the theft is still unresolved.
De verantwoordelijkheid voor de diefstal is nog niet opgelost.
Unresolved entity found: %1.
Niet-opgeloste entiteit gevonden:%1.
I think there were unresolved feelings there. on both sides.
Ik denk dat er onverwerkte gevoelens zijn... van beide kanten.
Unresolved personal issues.
Onopgeloste persoonlijke kwesties.
The whole shanshu thing's still unresolved.
Dat shanshu-gedoe is nog niet opgelost.
Obviously, i have a lot of unresolved anger over my father.
Het is duidelijk, dat ik veel onverwerkte woede heb over mijn vader.
You have a lot of unresolved stuff that you need to address.
Je hebt een heleboel onopgeloste dingen die je moet aanpakken.
No unresolved problems.
Geen opgeloste problemen.
The issue of access to the presidential areas is still unresolved, however.
De kwestie van de toegang tot de presidentiële gebieden is echter nog niet opgelost.
Do you have any other unresolved relationships in your life?
Heb je nog andere onopgeloste relaties in je leven?
But... i think there are unresolved feelings there... on both sides.
Ik denk dat er nog gevoelens zijn... aan beide kanten.
Then there is the issue of internet governance, which is still unresolved.
Verder is het vraagstuk van het beheer van internet nog steeds niet opgelost.
We got a couple of unresolved issues.
We kregen een paar onopgeloste kwesties.
That is still unresolved.
Dat is nog steeds onopgehelderd.
Yo, we got some unresolved issues to discuss.
We moeten nog wat dingen bespreken.
I have some unresolved feelings.
Ik heb nog gevoelens.
Do you think you have unresolved issues?
Denk jij dat je onopgeloste kwesties hebt?
Three, pressing unresolved environmental concerns.
Drie, aandringende onopgeloste milieu zorgen.
The review was initiated on the basis of unresolved safety and efficacy concerns.
Het onderzoek werd ingeleid op basis van onopgeloste veiligheids- en werkzaamheidsproblemen.
This man has unresolved anger.
Deze man heeft onopgeloste woede.
Died november 8, 1960, unresolved homicide, possible serial killer.
Stierf op 8 november, 1960. onopgeloste moord... mogelijk een seriemoordenaar.
There are still many unresolved problems in aquaculture.
Er zijn nog heel wat onopgeloste problemen in de visteelt.
There are still serious, unresolved problems.
Er bestaan nog ernstige, onopgeloste problemen.

Uitslagen: 391, Tijd: 0.0763

Zie ook


unresolved problems
onopgeloste problemen
unresolved conflicts
de onopgeloste conflicten
remains unresolved
onopgelost blijft
unresolved issue
een onopgeloste kwestie
unresolved feelings
onopgeloste gevoelens
it's unresolved
het zijn onopgeloste het blijft onopgelost het is onopgelost
unresolved political
onopgeloste politieke
numerous unresolved
verschillende onopgeloste talloze onopgeloste nog een groot aantal onopgeloste
unresolved internal
onopgeloste interne
unresolved dispute
niet-beslechte geschillen over niet opgeloste geschillen
unresolved things
onopgeloste zaken
is still unresolved
nog niet opgelost is
many unresolved issues
tal kwesties onopgelost de vele onopgeloste kwesties veel onopgeloste kwesties veel vragen onbeantwoord nog veel onopgeloste problemen
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer