PSEUDO IN NEDERLANDS

Vertaling van Pseudo in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1881

Voorbeelden van het gebruik van Pseudo in een zin en hun vertaling

Alias

( alias , pseudo , faux nom )
Son pseudo est Dr. Braunstein.
Zijn alias is Dr Braunstein.
C'est fait, ton pseudo est Mr Shelton.
Gedaan. Je alias is Mr Shelton.

Schermnaam

( pseudo , pseudonyme )
Pseudonyme erroné. Changement du pseudo en & 160; %1.
Onjuiste schermnaam. Schermnaam wordt veranderd in%1.
Vous devez ajouter au moins un pseudo à l'identité.
Voeg tenminste één schermnaam toe aan de identiteit.

Schuilnaam

( pseudo , faux nom , pseudonyme )
Il était joué par votre pseudo, Dustin Hoffman.
En hij werd door jouw schuilnaam, Dustin Hoffman, gespeeld.
Félicitations. C'est quoi, son pseudo?
Gefeliciteerd, Wat is haar schuilnaam?
Pseudo écritComment.
Bijnaam geschrevenComment.
Quelqu'un a écrit votre pseudo dans un messageName.
Iemand schreef uw bijnaam in een berichtName.
D'accord, son pseudo est EZ2517.
Oké, goed, zo zijn pseudoniem isEZ2517.
C'est son pseudo?
Is dat haar pseudoniem?

Gebruikersnaam

( nom d'utilisateur , pseudo , identifiant )
En fait, je pense que mon pseudo est"tue-moi tout de suite.
Eigenlijk, ik denk dat mijn gebruikersnaam" Dood me nu" is.
Son pseudo est Allison?
Zijn gebruikersnaam is" Allison"?
Je suis Alcazar. J'ai pu noté ton pseudo avant l'attaque du crétin.
Ik kon je naam noteren voor ik neergeschoten werd door die idioot.
Mon pseudo..."Jimmy le furax.
Mijn naam...' Jimmy de heerser.
Andere zin voorbeelden
C'est un pseudo connu dans l'armée.
Dat is een bekende alias in het leger.
Un autre pseudo?
Nog een alias?
Gérer votre pseudo, et autres paramètres d'identité.
Beheer uw schermnaam, afwezigheidsbericht en andere identiteitsinstellingen.
Son pseudo est Judy.
Haar schermnaam is Judy.
Donc maintenant que je connais ton pseudo.
Dus zodra ik je schuilnaam kende.
J'ai trouvé quelque chose dans l'historique internet sur le pseudo Anatoly Motinkin de Mikhail.
Ik vond iets in de internet geschiedenis van Mikhail's alias Anatoly Motinkin.
Il disait être un client régulier, mais son pseudo me disait rien.
Hij zei dat hij een regelmatige klant was, maar ik herkende zijn schermnaam niet.
Je ne connais que son pseudo.
Ik weet alleen zijn alias.
Bien, c'est un pseudo plutôt nul.
Wel, het is een luizige schuilnaam.
Pseudo changéComment.
Bijnaam gewijzigdComment.
Vous connaissez son pseudo Eddie D?
Misschien ken je hem bij zijn schermnaam, eddie d?
Je pensais que c'était un pseudo.
Ik dacht dat het een alias was.
Un nouveau pseudo a rejoint un canalName.
Nieuwe bijnaam neemt deel aan een kanaalName.
Mon pseudo, c'est Ours Smokey et je te pousse au cul en ce moment.
Mijn bijnaam is Smokey Bear, en ik zit recht achter je.
C'est mon pseudo.
Dat is mijn schermnaam.
Ton pseudo ToogleFly est sur une liste de cibles potentielles.
Jouw ToggleFly gebruikersnaam staat op een korte lijst van potentiële doelwitten.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1881

Zie ook


ton pseudo
je gebruikersnaam je dragnaam je artiestennaam je schuilnaam je screen naam
votre pseudo
uw bijnaam uw schermnaam jouw schuilnaam
pseudo scientifique
pseudo-wetenschappelijke
sous un pseudo
onder een alias onder een andere naam achter onder een valse naam een schuilnaam in
avec le pseudo
met de naam met de msn-naam met de nicknaam
c'est son pseudo
is dat haar schermnaam zo heet hij online is dat haar pseudoniem
je connais son pseudo
ik ken die schermnaam ik ken wel zijn gebruikersnaam ik ken zijn bijnaam
est de la pseudo-science
is pseudowetenschap zelfgenoegzame pseudowetenschappelijke
ça pourrait être un pseudo
dat kan toch een alias dat kan een inlognaam zijn kan dat een alias zijn
si le pseudo-système de fichiers
als uw kernel ondersteuning biedt

"Pseudo" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer