HAAR IN FRANS

Vertaling van Haar in het Frans

Uitslagen: 170472, Tijd: 0.0312

Voorbeelden van het gebruik van Haar in een zin en hun vertaling

Ik heb met haar geslapen, jij niet.
J'ai couché avec elle, pas toi.
Ik heb haar verteld dat ik op Molly let totdat u thuiskomt.
Je lui ai dit que je surveillerai Molly‎ ‎jusqu'à votre retour.‎.
Haar naam was Ping-Mei Zhang.
Elle s'appelait Ping-Mei Zhang.
Er is niets bijzonders aan haar.
On a rien d'extraordinaire sur elle.
We gaan haar haar knippen.
Nous allons lui couper les cheveux.
Had ik haar moeten zeggen, dat ze kon oprotten?
J'aurais dû lui dire d'aller se faire foutre?
Doe je dat met haar?
Tu fais ça, avec elle?
Wou iemand haar misschien iets aandoen?
Quelqu'un pouvait vouloir lui faire du mal?
Alleen jij en haar.
Juste toi et elle.
Nu doe ik hetzelfde met haar.
Maintenant, je fais la même chose avec elle.
We wilden haar niet neerschieten.
On allait pas lui tirer dessus.
Ik wil haar vaarwel zeggen.
Je veux lui dire au revoir.
Uw vrouw slaapt en het meisje is bij haar.
Votre femme dort‎ ‎et la petite est avec elle.‎.
Ik ga niet weg zonder haar.
Je pars pas sans elle.
Waarom zou iemand haar dit aandoen?
Pourquoi quelqu'un lui ferait ça?
Ik had wat vragen voor haar.
J'avais des questions pour elle.
Ik moet haar haar medicijnen geven.
Je dois aller lui donner son traitement.
Maak je geen zorgen om haar.
Ne t'inquiète pas pour elle.
Ik kon haar niet geven wat ze wilde.
Je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle voulait.
Kan je haar vragen met me te praten?
Pouvez-vous lui demander de me parler?
Geef jezelf aan haar.
Donne-toi à elle.
U hebt haar verteld dat het huis verkocht was.
Vous lui avez dit que la propriété était vendue.
Moeder, moeder," zei Gregor rustig, en keek naar haar toe.
Maman, maman", a déclaré Gregor tranquillement, et regarda vers elle.
Ik wilde niet tegen haar liegen.
Je ne voulais pas lui mentir.
Gregor's kamer bleef gereserveerd voor haar.
Chambre de Gregor est restée réservée pour elle.
Wat heb je haar verteld?
Que lui as tu dit?
Bel haar, ga bij haar langs.
Appelle-la. Passe chez elle.
Denk je dat we haar kunnen vertrouwen?
Penses-tu qu'on peux lui faire confiance?
Matt logeert bij haar.
Matt est chez elle.
Hoe kan iemand met haar ontsnapt zijn?
Comment quelqu'un a pu s'enfuir avec elle?

Uitslagen: 170472, Tijd: 0.0312

S Synoniemen van "haar"


"Haar" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer