MAJOR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Major i Norsk bokmål

Resultater: 2319, Tid: 0.0577

Eksempler på bruk av Major i en setning og oversettelsene deres

There were no episodes of major hypoglycaemia in the immediate-release exenatide arm.
Det var ingen episoder av alvorlig hypoglykemi i eksenatid som umiddelbart frisatt legemiddel-gruppen.
There were no episodes of major hypoglycaemia in the immediate-release exenatide arm.
Det var ingen episoder av alvorlig hypoglykemi i eksenatid som umiddelbart frisatt legemiddel-gruppen.
Major reed, lid.
For christ 's sake, i am with you on the short list for major.
Jeg er også kandidat for avdelingsleder.
He was a philosophy major at yale.
Han hadde hovedfag i filosofi fra yale.
So, you are a business major, like your fag brother here or what?
Har du hovedfag i bedrift som homobroren din eller?
L s not major, but i will write it down.
Lkke stor, men jeg noterer den.
DM1 did not inhibit major CYP450 enzymes in vitro.
DM1 hemmet ikke store cyp450-enzymer in vitro.
Andre setningseksempler
Yes, major kuzmin.
Ja, major kuzmin.
All major metabolites have been shown to be pharmacologically inactive.
Alle større metabolitter er påvist å være farmakologisk inaktive.
James bond... and the woman is major amasova, a russian agent.
Og kvinnen er major amasova, en russisk agent.
It 's major sheldon cooper.
Det er major sheldon cooper.
I have covered every major story for the last five years.
Jeg har dekt alle større historier de siste fem årene.
I am major samuels.
Jeg er major samuels.
What is your major malfunction, numb-nuts?
Hva er den viktigste funksjonsfeilen din, kjøtthue?
All major metabolites have been shown to be pharmacologically inactive.
Alle større metabolitter er påvist å være farmakologisk inaktive.
For patients undergoing major knee surgery, a treatment duration of 2 weeks is recommended.
For pasienter som gjennomgår større kneleddskirurgi, bør behandlingen vare i 2 uker.
Major kira must.
Major kira må.
I am sure you have nothing major to feel guilty about, mr.
Du har sikkert ikke noe alvorlig å føle skyld for, mr.
We expect at least two major landfalls this season.
Vi forventer minst to større landkjenninger denne sesongen.
PLATO total major.
PLATO totalt alvorlig.
It 's major kira, is not it?
Det er major kira, er det ikke?
Brian, you must be a math major.
Du har visst matte som hovedfag.
Study in subjects with a history of major depressive disorder.
Studie med personer med alvorlig depresjon i anamnesen.
I do not believe you, major.
Jeg tror deg ikke, major.
I am just looking for dents and major scratches.
Jeg ser etter bulker og større riper.
I have been dead before, major.
Jeg har vært død før, major.
I am a physics major.
Jeg har fysikk hovedfag.
We accept all major credit cards.
Vi tar alle større kredittkort.
Major hypoglycaemia has primarily been observed when combined with a sulfonylurea.
Alvorlig hypoglykemi er primært blitt observert i kombinasjon med et sulfonylureapreparat.

Resultater: 2319, Tid: 0.0577

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer