IMPORTANT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "important" i Norsk bokmål

Resultater: 6089, Tid: 1.1722


Eksempler på Important i en setning

Simon was... important in my life.
Simon var viktig i livet mitt.
You're not important enough for this temple.
Du er ikke betydningsfull nok for dette tempelet.
It's important, sir.
Det er viktig, sir.
A very important man.
En veldig betydningsfull mann.
I have business that's important with hyman roth.
Jeg har viktige forretninger med hyman roth.
It's important, charlie.
Det er viktig, charlie.
Other important symptoms are high fever and mental confusion.
Andre viktige symptomer er høy feber og mental forvirring.
I reckon horses are almost more important than men these days.
Jeg antar hester er viktigere enn menn i disse dager.
It's important, ben.
Det er viktig, ben.
You're not important. You're dinner. Don't you get it?
De er ikke betydningsfull, de er mat på bordet for folk.
This town can grow and become important.
Denne byen kan vokse og bli betydningsfull.
It's important, sara.
Det er viktig, sara.
Other important adverse drug reactions are anxiety, paraesthesia, and tremor.
Andre viktige bivirkninger er angst, parestesi og tremor.
You are the most important thing in my life to me.
Du er det aller viktigste i livet mitt.
What's more important than his own wife's funeral?
Hva er viktigere enn hans egen kones begravelse?
Family is important.
Familien er viktig.
What other important information should you or your child know about gardasil.
Andre viktige opplysninger du eller barnet ditt bør vite om gardasil.
I'm very important.
Jeg er veldig betydningsfull.
What's important... is that car gets returned to me immediately.
Det viktigste er at bilen blir returnert til meg umiddelbart.
He's fast becoming one of the most important men in the san joaquin valley.
Val er snart den mest betydningsfulle mannen i hele san joaquin valley.
Is this war more important than her life?
Er krigen viktigere enn livet hennes?
Isn't their survival more important than your pride?
Er ikke deres overlevelse viktigere enn stoltheten din?
What's important is that we get you boys home safe.
Det viktigste er å få dere trygt hjem.
It's important.
Det er betydningsfullt.
What other important information should you or your child know about silgard.
Andre viktige opplysninger du eller barnet ditt bør vite om silgard.
I'm important now.
Jeg er viktig nå.
Do you have any idea how important you are?
Har du noen som helst anelse om hvor betydningsfull du er?
All important norwegians must be registered.
Jeg vil ha alle betydningsfulle nordmenn registrert.
Mattias, you are the most important thing in the world to me.
Mattias, du er det mest betydningsfulle jeg har.
Tom, this is important.
Tom, dette er viktig.

Resultater: 6089, Tid: 1.1722

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer