PART PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av part i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3812, Tid: 0.1543

Eksempler på bruk av Part i en setning og oversettelsene deres

You're in my part of the forest, milady.
Du er i min del av skogen, milady.
But you're... you're part of a family here.
Du er del av en familie her.
What part have we in this?
Hvilken rolle har vi i dette?
She's part of the production.
Hun er del av produksjonen.

He's part dolphin.
Han er delvis delfin.
Emma told me about her part in the video release after Rachel's death.
Emma fortalte meg om sin rolle i nettspredningen etter rachels død.
Till death do us part, right?
Til døden skiller oss, ikke sant?
I'm even part way to a college degree.
Jeg er også delvis på vei til en universitets grad.
It's not part of the plan.
Det er ikke del av planen.
And what part in your plot am I?
Og hvilken rolle i planen din har jeg?
Hey, Devon! this is not part of the deal.
Dette inngår ikke i avtalen.
We part ways as unlikely friends.
Vi skiller vei som usannsynlige venner.
We play our part, take the powder and go home.
Vi spiller vår rolle, tar kruttet, og drar hjem.
Tommy there is part eskimo.
Tommy er delvis eskimo.
Nope, I'm part of an international team.
Nei, jeg er del av et internasjonalt team.
I just wanted to do my part and go home to my wife.
Jeg ville bare gjøre min del og dra hjem til min kone.
Why do you tell lies about my part in the fight at the little Bighorn?
Hvorfor lyver du om min rolle i slaget ved little Bighorn?
Part of me feels that it's my fault.
Og jeg føler delvis at det var min skyld.
If aught but death part thee and me.
Om annet enn døden skiller deg og meg.
This is the best part i have ever had.
Dette er den beste rollen jeg noen gang har spilt.
It's all part of the treatment.
Det inngår i behandlingen.
It's part of my job to try.
Det inngår i jobben min å forsøke.
What was your part in this?
Hva var din rolle i det?
For an audition for this part we are replacing.
Om en prøve på denne rollen vi bytter ut.
Halt! here is where we part.
Holdt. her skiller vi lag.
That's part of why it's hard, you know, leaving.
Det er delvis derfor det er vanskelig, du vet, å dra.
Everyone in the hat's part of Barksdale's crew?
Alle med hatt er i barksdales gjeng?
He was a big part of your life.
Han var en stor del av livet ditt.
I had no part in his death.
Jeg hadde ingen rolle i hans død.
I mean, i just-- i really love this part.
Jeg liker virkelig denne rollen.

Resultater: 3812, Tid: 0.1543

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer