Oversettelse av "we need" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 9257, Tid: 0.1724

vi må vi trenger vi vil vi behøver vi er nødt vi skal vi bør vi mangler vi trengte vi burde vi måtte vi trenge –Vi må –Vi trenger

Eksempler på We Need i en setning

Well, i think we need to find out more about shaw and his friends.
Jeg tror vi må finne ut mer om shaw og vennene hans.
We need to find tom.
Vi må finne tom.
And we need him.
Og vi trenger ham.
That's what we need you to confirm for us, sir.
Det er hva vi vil at du skal bekreft, sir.
We need to find ben.
Vi må finne ben.
But we need him!
Men vi trenger ham.
Everything we need.
Alt vi behøver.
Sadie, we need to talk about our find.
Sadie, vi må snakke om funnet vårt.
Hi, we need to see a doctor.
Vi vil se en lege.
Stella, we need more water.
Stella, vi trenger mer vann.
Wilks, we need you out here now.
Wilks, vi trenger deg her nå.
This is exactly what we need.
Akkurat hva vi behøver.
I know we need to talk.
Jeg vet at vi er nødt til å snakkes.
Yes, we need a lift!
Ja, vi vil ha skyss!
We need to go to tom drexler.
Vi må gå til tom drexler.
We need to talk to your sister.
Vi vil snakke med søsteren din.
Arthur, we need him back.
Arthur, vi trenger ham tilbake.
We need a damage report.
Vi behøver en skade rapport.
Listen, we need to talk about something.
Hør på meg, vi er nødt til å snakke om noe.
Addy, maybe we need to wait till warren gets back.
Addy, kanskje vi skal vente til warren kommer tilbake.
We need to find your sister.
Vi må finne søsteren din.
Anna-lena, we need to talk about this.
Anna-lena, vi må snakke om dette!
Alison, we need to finish talking about this.
Alison, vi er nødt til å snakke ferdig om dette. jeg.
But we need these people to like us.
Men vi behøver at disse folkene liker oss.
Dilepton shmylepton, we need you.
Dileptisk schmileptisk, vi trenger deg.
Anything else we need to know?
Noe mer vi bør vite?
And we need to hear everything!
Og vi skal høre alt.
Sorry, we need to have those records back now.
Vi vil ha tilbake dokumentene nå.
We need to know about these swords.
Vi vil vite mer om sverdene.
Abel... we... we need the money.
Abel. vi trenger pengene.

Resultater: 9257, Tid: 0.1724

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "we need"


are we supposed
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer