WE NEED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av we need i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 10179, Tid: 0.1134

vi trenger (4159) vi må (144) vi er nødt (60) vi behøver (57) vi skal (53)

Eksempler på bruk av We Need i en setning og oversettelsene deres

And jason, we need you.
Og vi trenger deg, jason.
Amelia, we need to know.
Amelia, vi må vite.
Marty, we need you!
Marty, vi trenger deg!
I know we need to talk.
Jeg vet at vi er nødt til å snakkes.

We need to know what.
Vi må vite hva.
We need jackson.
Vi trenger jackson.
We need bob.
Vi trenger bob.
But we need to know when your mother had the stroke.
Men vi må vite når din mor fikk slag.
And we need you.
Og vi behøver deg.
I think we need to face the cold, hard truth:.
Jeg tror vi er nødt til å innse den harde sannheten.
And we need kilmore.
Og vi trenger kilmore.
Addy, maybe we need to wait till warren gets back.
Addy, kanskje vi skal vente til warren kommer tilbake.
But we need to know who they are.
Vi må vite hvem de er.
So we need a source.
vi behøver en kilde.
Listen, we need to talk about something.
Hør på meg, vi er nødt til å snakke om noe.
Oakes, we need to know who 's after that bomb.
Vi må vite hvem som er etter bomben.
Dilepton shmylepton, we need you.
Dileptisk schmileptisk, vi trenger deg.
But we need these people to like us.
Men vi behøver at disse folkene liker oss.
And we need to hear everything!
Og vi skal høre alt.
That 's what we need you to confirm for us, sir.
Det er hva vi vil at du skal bekreft, sir.
There is something we need to discuss.
Det er noe vi er nødt til å snakke om.
But we need to talk about her.
Men vi er nødt til å snakke om henne.
Come on, we need to change your bandage.
Kom, vi skal skifte bandasjen din.
But, rhonda, we need mike.
Men vi trenger mike, rhonda.
We need immediate evacuation.
Vi behøver øyeblikkelig evakuering.
We need to know the location of the bomb now!
Vi må vite hvor bomben er nå.
Anything else we need to know?
Noe mer vi bør vite?
Because we need to talk to you.
Fordi vi vil prate med deg.
We need to help him, then.
Vi er nødt til å hjelpe ham.
Yes, but we need more.
Ja, men vi behøver mer.

Resultater: 10179, Tid: 0.1134

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer