WORKS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Works i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4322, Tid: 0.0632

Eksempler på bruk av Works i en setning og oversettelsene deres

Jobber

( work , jobs , do )
He works for johnny torrio.
Han jobber for johnny torrio.
He works with my brother, but he 's not like the others.
Han jobber med broren min, men han er ikke som de andre.
Because it always works, worf!
Fordi det alltid virker, worf!
She is not fancy, but she works, usually.
Hun er ikke fancy, men hun virker, vanligvis.
And baywatch works because we follow rules.
Baywatch fungerer fordi vi følger regler.
Maybe this russian bully stuff works on a chessboard, but not here.
Kanskje dette russiske bølle ting fungerer på et sjakkbrett, men ikke her.
They soon forgot his works. they did not wait for his counsel,
Men snart glemte de hans gjerninger, de bidde ikke på hans råd;
And he did not many mighty works there because of their unbelief.
Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, for deres vantros skyld.

Funker

( works , does , will )
It works, but after the accident it 's not like before.
Den funker, men etter ulykken er den ikke som før.
This works for me.
Dette funker for meg.
Thomas shaw works for you.
Thomas shaw arbeider for deg.
He watched france and works tirelessly while i was enjoying myself.
Han bevokter frankrike og arbeider utrettelig, mens jeg morer meg.

Verk

( work , doing , aches )
All his works, and all his ways.
Alt hans verk og alle hans handlinger.
And of course mr greene, your works hold pride of place in my library.
Greene, har deres verk hedersplassen i mitt bibliotek.
Andre setningseksempler
He works for you.
Han jobber for deg.
How fluenz tetra works.
Hvordan fluenz tetra virker.
He works for my family.
Han jobber for familien min.
It is, but if it works, we should use it.
Men hvis det fungerer bør vi bruke det.
He works here now.
Han jobber her nå.
How infanrix hexa works.
Hvordan infanrix hexa virker.
How lonquex works.
Hvordan lonquex virker.
Let us hope this works and we cure odo.
La oss håpe dette fungerer og vi kurere odo.
They soon forgot his works. they did not wait for his counsel,
Men snart glemte de hans gjerninger, de bidde ikke på hans råd;
Javier works with steve.
Javier jobber med steve.
How plegridy works.
Hvordan plegridy virker.
He works for you?
Jobber han for deg?
And he did not many mighty works there because of their unbelief.
Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, for deres vantros skyld.
Carl, the mouthwash works, but the shirt smells like.
Carl, munnvannet funker, men skjorta stinker.
People say it works.
Folk sier det fungerer.
You know, if this all works out, i am really gonna miss you.
Hvis dette ordner seg, kommer jeg til å savne deg.

Resultater: 4322, Tid: 0.0632

Se også


it works
det fungerer
he works
works in
who works
som jobber
works here
jobber her arbeider her
only works
fungerer bare
works out
america works
works there
everybody works
alle jobber
these works
disse gjerninger
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer