YEAR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "year" i Norsk bokmål

Resultater: 4696, Tid: 0.1674


Eksempler på bruk av "Year" i en setning og oversettelsene deres

Happy new year, david.
Godt nytt år, david.
Year later.
År senere.
Denmark, may 1945 five year german occupation ends.
DANMARK MAI 1945 fem års tysk okkupasjon er slutt.
One year before waterloo.
Ett ar før waterloo.
Jellystone national park, 100th year anniversary.
Jellystone nasjonal park, 100 års jubileum.
Year CSR Q1 2017.
År CSR Q1 2017.
Give me another year and watch out!
Gi meg ett ar til, og pass pa!
This year's international man of mystery is.
Dette årets internasjonale hemmelige agent er: austin powers.
Hey, 100th year anniversary.
Hei 100 års jubileum.
Year to < 5 years.
År til < 5 år.
Women per year for raloxifene.
Kvinner per år for raloksifen.
Same year, different schools.
Samme ar, forskjellige skoler.
First year i was in here, i got a postcard from san francisco.
Det første året her fikk jeg et postkort fra san francisco.
This is for the entire first year's tuition, plus a little something extra.
Dette er hele det første årets avgift, pluss litt ekstra.
And now i got to sell next year crop.
Jeg må selge neste års avling.
That's how the last year has been for me.
Det er slik det siste året har vært for meg.
I got away, but fofinho got one year in jail.
Jeg slapp unna, men fofinho fikk ett års fengsel.
The 2 year data did not reveal any new safety findings.
Dataene fra de 2 årene avdekket ingen nye funn vedrørende sikkerhet.
Tommy, i mean, i played one year of high school ball.
Jeg spilte ett ar med high school-fotball.
Tonight's only the most dangerous night all year.
Dette er årets farligste natt.
It's my year, and everybody knows it.
Det er mitt år, og alle vet det.
Happy new year, john.
Godt nytt år, john.
It's the seed for next year.
Det er neste års frø.
That year, hungary was the only country in europe with a higher suicide rate.
Det året var ungarn eneste landet i europa med høyere selvmordstall.
And what year are we talking about now?
Hvilket ar snakker vi om na?
The first year that we were here my parents came to visit.
Det første aret vi var her, sa kom foreldrene mine pa besøk.
This year's top 10 finalists.
Dette årets topp 1 0-finalister.
The 14 year was as blown away.".
De 14 årene var som blåst bort.".
I'm picking out my classes for next year.
Jeg skal velge neste års fag.
The same year my parents died.
Året mine foreldre døde.

Resultater: 4696, Tid: 0.1674

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Year" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer