YEAR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Year i Norsk bokmål

Resultater: 5934, Tid: 0.0653

året år års ar årets årene aret

Eksempler på bruk av Year i en setning og oversettelsene deres

Women per year for raloxifene.
Kvinner per år for raloksifen.
Next year, i hope.
Neste år, håper jeg.
Year survival,
Års overlevelse,
One year before waterloo.
Ett ar før waterloo.
Denmark, may 1945 five year german occupation ends.
DANMARK MAI 1945 fem års tysk okkupasjon er slutt.
Year later.
År senere.
Give me another year and watch out!
Gi meg ett ar til, og pass pa!
Jellystone national park, 100th year anniversary.
Jellystone nasjonal park, 100 års jubileum.
Women per year for raloxifene.
Kvinner per år for raloksifen.
This year 's international man of mystery is.
Dette årets internasjonale hemmelige agent er: austin powers.
And now i got to sell next year crop.
Jeg må selge neste års avling.
This is for the entire first year 's tuition, plus a little something extra.
Dette er hele det første årets avgift, pluss litt ekstra.
You take last year, you the first.
Du tar siste året, du første.
Maybe next year, alison.
Kanskje neste år, alison.
Same year, different schools.
Samme ar, forskjellige skoler.
The 2 year data did not reveal any new safety findings.
Dataene fra de 2 årene avdekket ingen nye funn vedrørende sikkerhet.
I mean since one year, two months and 11 days.
Jeg mener det siste året, to måneder og elleve dager.
I got away, but fofinho got one year in jail.
Jeg slapp unna, men fofinho fikk ett års fengsel.
Six year.
Seks år.
Tommy, i mean, i played one year of high school ball.
Jeg spilte ett ar med high school-fotball.
Tonight 's only the most dangerous night all year.
Dette er årets farligste natt.
The first year that we were here my parents came to visit.
Det første aret vi var her, sa kom foreldrene mine pa besøk.
Maybe next year, brian.
Kanskje neste år, brian.
The 2 year data did not reveal any new safety findings.
Dataene fra de 2 årene avdekket ingen nye funn vedrørende sikkerhet.
That year, hungary was the only country in europe with a higher suicide rate.
Det året var ungarn eneste landet i europa med høyere selvmordstall.
We look forward to seeing you next year at the contest.
Vi ser fram til å se dere på neste års konkurranse.
This year 's top 10 finalists.
Dette årets topp 1 0-finalister.
And what year are we talking about now?
Hvilket ar snakker vi om na?
That year we both mustered up enough courage to leave our marriages.
Det aret samlet vi mot til a avslutte begge vare ekteskap.
Next year we will have that hotel in san francisco.
Neste år har vi et hotell i san francisco.

Resultater: 5934, Tid: 0.0653

S Synonymer for "year"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer