ASK IN NORWEGIAN

How to say ask in Norwegian

S Synonyms

Results: 9727, Time: 0.149

Examples of using Ask in a sentence and their translations

Why do not you ask remy danton?
Hvorfor spør du ikke remy danton?
You can not ask after you kill.
Du kan ikke be etter du har drept.
Why do not you ask your boys?
Hvorfor spør du ikke gutta dine?
Why do not you ask micky?
Hvorfor spør du ikke micky?

You know, let... let me ask you a question here.
Vet du, la meg stille deg et spørsmål her.
But do not ask me to choose between a war and a wife.
Men ikke be meg velge mellom en krig og ei kone.
I ask of you nothing in return for this[ message].
Mitt folk, jeg krever ingen lønn av dere for dette.
I ask you again, captain:.
Jeg spør deg igjen, kaptein:.
Look, can i ask you a question, just woman to woman?
Hør, kan jeg stille deg et spørsmål, kvinne til kvinne?
Do not ask me to choose between a war and a wife.
Ikke be meg velge mellom en krig og ei kone.
David, can i ask you a question?
David, kan jeg stille deg et spørsmål?
Why do not you ask my mother?
Hvorfor spør du ikke moren min?
But you can ask the girl from saskatchewan.
Men du kan be jenta fra saskatchewan.
He will go and ask them to dine with us tonight.
Han skal invitere dem til å spise middag med oss i kveld.
Say:" i ask no recompense of you for this.
Si:« jeg krever ingen betaling av dere!
Why do you ask, mr smith?
Hvorfor spør du, mr smith?
You can not just ask prince doran to give her back.
Du kan ikke bare be prins doran gi henne tilbake.
Ask for advice from your doctor before you stop using omnitrope.
Rådfør deg med legen din før du slutter å bruke omnitrope.
Say:" no reward i ask of you for this( the quran).
Si:« jeg krever ingen betaling av dere!
I would ask you in, but it 's a little crowded in here.
Jeg ville invitere deg innenfor, men det er ikke mye plass.
Thanks. can i ask you a personal question?
Kan jeg stille deg et personlig spørsmål?
Why do not you ask your boyfriend?
Hvorfor spør du ikke kjæresten din?
Hey, can i ask you a personal question?
Kan jeg stille deg et personlig spørsmål?
They can not ask you to go to elverum.
De kan ikke be deg dra til elverum.
Ask your doctor, pharmacist or nurse for advice.
Rådfør deg med legen din, apotek eller sykepleier.
Or is it that you ask them a recompense?
Har du vel forlangt lønn av dem?
O my people! i ask of you no reward for it.
Mitt folk, jeg krever ingen lønn av dere for dette.
So, can i ask you to dinner now?
Får jeg invitere deg på restaurant nå, da?
Just ask lisbeth and erling.
Bare spør lisbeth og erling.
Or dost thou ask of them( o muhammad) any tribute?
Har du vel forlangt lønn av dem?

Results: 9727, Time: 0.149

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More