WAIT IN NORWEGIAN

How to say "wait" in Norwegian

Results: 6170, Time: 8.7273

vente vent vent på venter ventet

Examples of Wait in a Sentence

He can wait a day or two.
Han kan vente en dag eller to.
Edsel ford can wait a few minutes.
Edsel ford kan vente noen minutter.
Wait, you said something.
Vent, du sa noe.
You just wait your turn.
Bare vent på din tur.
Wait, it's you and me.
Vent, det er deg og meg.
Tarzan wait.
Tarzan vente.
Don't wait all day for her.
Lkke vent på henne i hele dag.
Pilate won't wait.
Pilatus venter ikke.
Wait'til you're 40 and alone.
Vent til du er 40 og alene.
I can't wait another four months until my birthday.
Jeg kan ikke vente fire måneder til bursdagen min.
Francesco can wait.
Francesco kan vente.
The Pharaoh's soldiers won't wait so long.
Faraos soldater venter ikke så lenge.
Why didn't she wait till he was out?
Hvorfor ventet hun ikke til han var ute?
Wait, you're not inoculated.
Vent. du er ikke vaksinert.
Please wait for take-off clearance.
Air star 669, vent på klarering til å ta av.
Why didn't you wait at the school?
Hvorfor ventet du ikke på skolen?
Wait at least 1 hour until the next meal.
Vent minst 1 time til neste måltid.
Gareth, we can wait.
Gareth, vi kan vente.
Now i don't wait.
Jeg venter ikke.
Do not wait for reinforcements.
Ikke vent på forsterkninger!
You didn't wait for me.
Du ventet ikke på meg.
He will not wait.
Han venter ikke.
Wait for reinforcements." how hard can that be to understand?
Vent på forsterkning." er det så vanskelig å forstå?
Wait, he didn't die?
Vent... han døde ikke?
Erin says we should wait.
Erin sier vi burde vente.
Go chill them out and wait forthe wolf,
Slapp helt av og vent på wolf som er på vei.
Every evening i would wait and all the world screamed.
Jeg ventet hver kveld og hele verden skrek.
Wait, don't hurt him!
Vent. ikke skad ham.
One day you wait, the next you leave.
En dag venter du, neste dag drar du.
Mesa verde can wait.
Mesa verde kan vente.

Results: 6170, Time: 8.7273

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Wait" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More