IT TURNED OUT IN NEDERLANDS

Vertaling van It Turned Out in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 412, Tijd: 0.0585

het bleek (173) het blijkt (13) het is afgelopen (4) blijkbaar (4)

Voorbeelden van het gebruik van It Turned Out in een zin en hun vertaling

It turned out it was his evil twin.
Het bleek z'n slechte tweelingbroer te zijn.
It turned out that mike had spotted two old friends.
Het bleek dat mike twee oude vrienden had gezien.
And it turned out to be true.
En het bleek echt te zijn.
It turned out he was offsite that day.
Blijkbaar was hij elders die dag.

It turned out to be you.
Het bleek jij te zijn.
It turned out to be laundry detergent.
Het blijkt een wasgoed reiniger te zijn.
I will let you know how it turned out.
Ik zal je wel laten weten hoe het is afgelopen.
Yeah, well, it turned out to be a lie.
Ja, nou, het bleek een leugen te zijn.
It turned out it was his father.
Het blijkt zijn vader te zijn.
It turned out to be a neolithic spear.
Het bleek een neolithische speer te zijn.
It turned out that you have to pay for everything you do.
Het blijkt dat je moet betalen voor alles wat je doet.
It turned out to be shockingly easy.
Het bleek schrikbarend eenvoudig te zijn.
And it turned out to be an 800-year-old celadon vase of the koyou dynasty.
Het blijkt een 800 jaar oude vaas te zijn uit de koryo-dynastie.
It turned out that my old job made me a perfect fit for this new world.
Het blijkt dat mijn oude baan perfect in deze nieuwe wereld past.
But it turned out to be big talk.
Maar het bleek een belangrijk gesprek te zijn.
We did our own test, and it turned out to be tetryl.
Wij hebben onze eigen test gedaan, en het blijkt tetryl te zijn.
But it turned out to be nothing.
Maar het bleek niets te zijn.
It turned out grant was the only one still alive.
Het bleek dat grant de enige was die nog leefde.
But it turned out that i was misled.
Maar het bleek dat ik werd misleid.
It turned out she writes for TMI.
Het bleek dat ze schreef voorTMI.
Yeah, but it turned out none of it was true.
Ja, maar het bleek allemaal onwaar te zijn.
It turned out to be legal in oklahoma.
Het bleek legaal te zijn in oklahoma.
But it turned out that you... just wanted to be close to mike delfino.
Maar het bleek dat je alleen maar dicht bij mike delfino wilde zijn.
It turned out to be his wallet.
Het bleek zijn portemonnee te zijn.
It turned out that mama and dada were brother and sister.
Het bleek dat papa en mama broer en zus waren.
I did, but it turned out this way.
Ik deed, maar het bleek deze manier.
It turned out to be useful.
Bleek het nuttig te zijn.
But it turned out one of us wasn't serious.
Een van ons bleek het niet echt te menen.

Uitslagen: 412, Tijd: 0.0585

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer