PAS IN NEDERLANDS

Vertaling van Pas in het Nederlands

Uitslagen: 982436, Tijd: 0.2496

Pas
niet geen nooit geene niets niette

Voorbeelden van het gebruik van Pas in een zin en hun vertaling

N'ayez pas peur,
Wees niet bang.
Tu ne vas pas pleurer?
Ga je niet huilen?
Ce sont pas des avions allemands.
Dat zijn geen Duitse vliegtuigen.
Ça ne peut pas être bon.
Dat kan nooit goed zijn.
Ce n'est pas une dictature.
Dit is niet een dictatuur.
Ce n'est pas une blague.
Het is geen grap,
Il n'ira pas loin.‎.
Hij zal niet ver komen.
Qui prouve qu'une éruption ne se prépare pas?
Wie verzekert ons, dat er geene uitbarsting wordt voorbereid?
Ce n'est pas politique mais historique.
Dit is geen politiek, maar geschiedenis.
Je n'aurais pas du te faire entrer.
Ik had je nooit binnen moeten laten.
La manière dont vous gérez votre planète ne nous regarde pas.
Het gaat ons niets aan, hoe u, uw planeet leidt.
Il ne peut pas être bien loin.
Hij kan nooit ver weg zijn.
Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte.
Want zij hoopten, dat zij geene rekenschap zouden moeten afleggen.
Je ne sais pas, Pacey.
Geen idee, Pacey.
Pas à Ed.‎.
Niet voor Ed.
J'ai pas pu demander.
Ik kreeg geen kans het te vragen.
Je ne crois pas que ça vous regarde?
Dat gaat u niets aan, toch?
Elle ne travaille même pas ici.
Zij hier niette eens werken.
Vous ne croirez pas ce qu'il ya là-bas.
Je gelooft nooit wat daar beneden is.
Pas franchement, non!
Niet echt, nee!
Je ne voulais pas lui mentir.
Ik wilde niet tegen haar liegen.
Ce n'est pas votre problème, Capitaine.
Dit gaat u niets aan, kapitein.
Pas trop près.
Niette dichtbij.
Il n'habitait pas là, c'était un de ses potes.
Verbleef hier niet-- was voor zijn maatje.
Tu gamberges pas sur la montre?
Denk je nooit aan dat horloge?
Ecoutez. je peux pas accepter un cadeau de vous, Centauri.
Luister. Ik kan geen geschenk van je aannemen, Centauri.
Je ne les avais pas rencontrés avant mon départ de Bagdad.
Ik had ze nooit ontmoet... tot ik Bagdad verliet.
Je ne suis pas venu m'amuser.
Ik ben hier niet om te feesten.
Parfois, les gens ne veulent pas prendre la responsabilité de leurs échecs.
Soms willen mensen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen falen.
Tu sais pas... Je suis une légende.
Jij weet dat niet-- Ik ben een legende.

Uitslagen: 982436, Tijd: 0.2496

Zie ook


pas encore
nog niet nog geen niet weer
pas seulement
niet alleen niet enkel niet slechts niet zomaar
pas vrai
toch niet waar nietwaar
pas
er niet hier niet daar niet niet thuis
pas vraiment
niet echt eigenlijk niet niet zo niet helemaal
pas trop
niet te niet zo
pas ici
hier niet hier geen daar niet kom niet
pas juste
niet alleen niet eerlijk niet gewoon niet zomaar niet juist
pas bien
niet goed niet lekker niet in orde slecht
pas qu'il
niet dat hij niet dat er
pas sûr
niet zeker weet niet of niet veilig
pas uniquement
niet alleen niet uitsluitend niet enkel niet slechts
pas nécessaire
niet nodig niet noodzakelijk overbodig hoeft niet
pas le choix
geen keus geen keuze niet anders
pas être utilisé
niet worden gebruikt niet worden toegediend
n'est pas
is niet is geen
c'est pas
het is niet het is geen
même pas
niet eens zelfs niet zelfs geen ook niet nog geen
toujours pas
nog steeds niet nog steeds geen nog altijd niet
j'ai pas
ik heb geen ik heb niet ik ben niet

S Synoniemen van "pas"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer