MIJ IN FRANS

Vertaling van Mij in het Frans

Uitslagen: 105253, Tijd: 0.1668

Mij
me moi m mois

Voorbeelden van het gebruik van Mij in een zin en hun vertaling

Het maakt mij niets uit dat hij me niet geloofde.
Je me fiche qu'il ne me croie pas.
Dit is niet voor mij, weet je. Het is voor jou.
Ce n'est pas pour moi que je dis ça, c'est pour toi.
Je kunt mij niets aandoen.
Vous ne pouvez rien me faire.
God heeft mij de kans gegeven om te kiezen.
Dieu m'a donné l'opportunité de choisir.
Veroordeel mij niet.
Ne me juges pas.
Je kent mij en mijn zuster.
Tu sais, moi et ma sœur.
Laat hem mij niet vermoorden.
Ne le laisse pas me tuer.
Hij gooit mij eruit?
Il m'a jetée dehors!
Maar voor mij was dit een auditie van twee en een halve maand.
Mais c'était comme une audition de deux mois et demi pour moi.
Dat werkt niet bij mij.
Ça ne marchera pas sur moi.
Omdat jij mij hebt gevangen.
Parce que vous m'avez capturé.
Email mij dat onderzoek zo snel als je kunt.
Ecoute, envoie mois les sondages pas e-mail dès que possible.
Je bent niets zonder mij.
Vous n'êtes rien sans moi.
Bieren zijn op mij.
Les bières sont pour ​​moi.
Ik ga mij aankleden voor werk.
Je vais me préparer pour le boulot.
Betekent volg mij en ontdek.
Ça veut dire suis mois et tu sauras.
Ik moet weten wat hij over mij weet.
Je dois savoir ce qu'il sait sur ​​moi.
De vrouw die mij opvoedde, tante Harriet.
La femme qui m'a élevé, ma tante Harriet.
Jij kent mij niet, maar ik ken jou wel.
Tu me connais pas, mais je te connais.
Het Swanseaprobleem ligt delicaat en is belangrijk voor mij.
Le problème de Swansea est délicat, et c'est important pour moi.
Veel mensen hebben de afgelopen maanden in mij geloofd, agent Self.
Beaucoup de gens ont cru en moi ces derniers mois, Agent Self.
Excuseer mij even?
Vous m'excusez?
Dus het gaat over mij.
Donc, c'est sur ​​moi.
De kleermaker gaf het aan mij om terug te brengen en ik dacht.
Le tailleur me l'a donnée pour la rapporter et j'ai pensé.
Dat is niet waar. 't Is niet van mij.
C'est pas vrai. C'est pas à moi.
Ze dumpte mij, niet jou.
Elle m'a largué, pas vous.
Je zei dat het niets met mij te maken had.
Tu disais que ça n'avait rien à voir avec moi.
Jullie bedreigen mij, maar het zijn de Engelsen die bang zijn.
Vous me menacez, mais ce sont les Anglais qui ont peur.
Ze is een paar maanden bij mij gebleven.
Elle est resté avec moi quelques mois.
Aleen voor mij.
Juste pour moi.

Uitslagen: 105253, Tijd: 0.1668

S Synoniemen van "mij"


me
ik

"Mij" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer