MIJN IN FRANS

Voorbeelden van het gebruik van Mijn in een zin en hun vertaling

Hij is blijkbaar mijn patiënt niet meer.
Apparemment, il n'est plus mon patient.
Omdat je mijn man bent.
Car tu es mon mari.
Voor mijn club.
Pour mon club.
Mijn gemeenschap, mijn land en mijn wereld.
Ma communauté, mon pays et mon monde.
Mijn nicht en ik waren vorig jaar lassokampioenes van Colorado.
Avec ma cousine, on a remporté le lancer de lasso l'an dernier.
Dat is mijn veilige plek.
C'est mon refuge.
Mijn witte bloedcellen zijn paranoïde xenofoben.
Mes globules blancs sont des racistes paranos.
Zonder mijn medeweten.
Sans que je le sache.
Mijn arme Mac!
Mon pauvre Mac!
Je hebt mijn beste vriend vermoord!
Tu as tué ma meilleure amie!
Mijn dochter.
Ma fille.
Mijn ouders zullen je geweldig vinden.
Mes parents vont vous adorer.
Mijn vader is geen risico.
Mon père n'est pas un risque.
Mag ik mijn telefoon opladen?
Je peux recharger mon portable?
Ik heb mijn leven, en Sanjay het zijne.
J'ai ma vie et Sanjay la sienne.
Mijn beha.
Mon soutien-gorge.
Mijn generatie groeide op in een digitale vissenkom.
Ma génération a grandi dans un aquarium digital.
Mijn verblijf?
Mon séjour?
Mijn beste Kodan vrienden!
Mes chère amis Kodan!
Dit is mijn enige copie.
C'est ma seule copie.
Mijn borst.
Ma poitrine.
Ik verwacht dat mijn mensen beter kunnen liegen dan dat.
J'attends de mes employés qu'ils mentent mieux que ça.
Was dat mijn vrouw?
C'était ma femme?
Mijn mechaniciën heeft gebeld.
Mon mécanicien a appelé.
Mijn eerste keer in het buitenland.
Ma première fois à l'étranger.
Mijn vriend, Het is moeilijk, nietwaar?
Mon ami, c'est difficile, n'est-ce pas?
Ik probeer mijn kinderen op alle mogelijk manieren te helpen.
J'essaie d'aider mes enfants de toutes les façons possible.
Mijn naam is Jackson.
Je m'appelle Jackson.
Ik probeer mijn advocaatkosten te dekken.
J'essaie de couvrir mes frais de justice.
Jullie denken dat mijn ouders het hebben gedaan.
Vous pensez que mes parents sont coupables.

Uitslagen: 30, Tijd: 0.0249

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer