Oversettelse av "contains" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 5603, Tid: 0.0894

inneholder innholder inneholde

Eksempler på Contains i en setning

Ml contains 150 mg of gamithromycin.
Ml inneholder 150 mg gamitromycin.
Each ml contains 200 mg metaflumizone.
Hver ml innholder 200 mg metaflumizon.
Ml of suspension contains 1 mg nepafenac.
Ml suspensjon inneholder 1 mg nepafenak.
Mabthera contains the active substance“rituximab”.
Mabthera innholder virkestoffet"rituximab".
Bondronat contains lactose.
Bondronat inneholder laktose.
After reconstitution each ml contains 10 mg micafungin(as sodium).
Etter rekonstituering vil hver ml inneholde 10 mg micafungin(som natriumsalt).
After use the patch still contains active substance.
Plasteret vil fremdeles inneholde virkestoff etter bruk.
Sycrest contains the active substance asenapine.
Sycrest innholder virkestoffet asenapin.
Each tablet contains 375 mg, 500 mg, or 750 mg ranolazine.
Hver tablett inneholder 375 mg, 500 mg eller 750 mg ranolazin.
After reconstitution the nebuliser solution contains 75 mg aztreonam.
Etter rekonstituering vil inhalasjonsvæsken til nebulisator inneholde 75 mg aztreonam.
Evista contains lactose.
Evista inneholder laktose.
This medicine contains sodium.
Naglazyme innholder natrium.
Fareston contains lactose(28.5 mg per tablet).
Fareston inneholder laktose(28,5 mg per tablett).
When reconstituted, contains 1.5 mg/ml dibotermin alfa.
Inductos innholder 1,5 mg/ml dibotermin alfa når rekonstituert.
When reconstituted, inductos contains 1.
Inductos innholder 1,5 mg/ml dibotermin alfa når rekonstituert.
Iclusig contains lactose.
Iclusig inneholder laktose.
IRESSA contains lactose.
IRESSA inneholder laktose.
YERVOY contains sodium.
YERVOY innholder natrium.
As you can see, the paddle contains a riddle in chinese.
Som du kan se innholder tennisracketen en gåte på kinesisk.
Jakavi contains lactose.
Jakavi inneholder laktose.
Marixino contains lactose.
Marixino inneholder laktose.
Desloratadine teva contains lactose.
Desloratadine teva tabletter innholder laktose.
Neulasta contains sorbitol.
Neulasta inneholder sorbitol.
Each tablet of afinitor 10 mg contains 10 mg everolimus.
Hver afinitor 10 mg tablett innholder 10 mg everolimus.
Optruma contains lactose.
Optruma inneholder laktose.
One ml contains:.
En ml innholder:.
Pandemrix contains thiomersal.
Pandemrix inneholder tiomersal.
Plavix contains lactose.
Plavix inneholder laktose.
Rotateq contains sucrose.
Rotateq inneholder sukrose.
Truvada contains lactose.
Truvada inneholder laktose.

Resultater: 5603, Tid: 0.0894

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "contains"


have
consisted
cover
including
figuring
encompasses
comprised
see
gathers
reflect
reaps
incorporate
collected
embodies
fetch
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer