IS NOT EXPECTED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av is not expected i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 101, Tid: 0.15

Engelsk-norsk ordbok
forventes ikke det er ikke forventet antas ikke å ikke forventet forventes ingen

Eksempler på bruk av Is Not Expected i en setning og oversettelsene deres

Renal impairment is not expected to significantly alter the elimination of ulipristal acetate.
Nedsatt nyrefunksjon forventes ikke å signifikant endre eliminasjonen av ulipristalacetat.
Haemodialysis is not expected to enhance the elimination of ruxolitinib.
Hemodialyse antas ikke å øke utskillelsen av ruxolitinib.

Renal impairment is not expected to significantly alter the elimination of ulipristal acetate.
Nedsatt nyrefunksjon forventes ikke å signifikant endre eliminasjonen av ulipristalacetat.
Laropiprant is not expected to inhibit the production of prostaglandins.
Laropiprant antas ikke å hemme produksjonen av prostaglandiner.
Haemodialysis is not expected to enhance the elimination of ruxolitinib.
Hemodialyse antas ikke å øke utskillelsen av ruxolitinib.
Laropiprant is not expected to inhibit the production of prostaglandins.
Laropiprant antas ikke å hemme produksjonen av prostaglandiner.
That is not expected.
Det er ikke forventet.
Cobicistat is not expected to induce CYP3A4 or p-gp(MDR1).
Kobicistat forventes ikke å indusere CYP3A4 eller p-gp(MDR1).
Dose adjustment is not expected to be necessary with hepatic impairment.
Dosejustering forventes ikke å være nødvendig ved nedsatt leverfunksjon.
Faslodex is not expected to affect your ability to drive or use machines.
Faslodex er ikke ventet å påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Food or drink is not expected to affect ventavis.
Det er ikke forventet at inntak av mat og drikke påvirker ventavis.
Hepatic dysfunction is not expected to affect the pharmacokinetics of lixisenatide.
Nedsatt leverfunksjon er ikke forventet å påvirke farmakokinetikken til lixisenatid.
Cobicistat is not expected to induce CYP3A4 or p-gp(MDR1).
Kobicistat forventes ikke å indusere CYP3A4 eller p-gp(MDR1).
Dose adjustment is not expected to be necessary with hepatic impairment.
Dosejustering forventes ikke å være nødvendig ved nedsatt leverfunksjon.
Faslodex is not expected to affect your ability to drive or use machines.
Faslodex er ikke ventet å påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Food or drink is not expected to affect ventavis.
Det er ikke forventet at inntak av mat og drikke påvirker ventavis.
Hepatic dysfunction is not expected to affect the pharmacokinetics of lixisenatide.
Nedsatt leverfunksjon er ikke forventet å påvirke farmakokinetikken til lixisenatid.
Rilpivirine is not expected to affect the plasma concentration of cobicistat.
Rilpivirin er ikke forventet å påvirke plasmakonsentrasjonen av kobicistat.
This interaction is not expected to be clinically significant.
Denne interaksjonen forventes ikke å være klinisk signifikant.
Rilpivirine is not expected to affect the plasma concentration of cobicistat.
Rilpivirin er ikke forventet å påvirke plasmakonsentrasjonen av kobicistat.
This interaction is not expected to be clinically significant.
Denne interaksjonen forventes ikke å være klinisk signifikant.
Consequently, bosentan is not expected to increase the plasma concentrations of medicinal products metabolised by these isoenzymes.
Derfor forventes ikke bosentan å øke plasmakonsentrasjonen av legemidler som metaboliseres av disse isoenzymene.
Altargo is not expected to affect your ability to drive or use machines.
Det er ikke forventet at altargo vil påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
It is not expected that ovitrelle will affect your ability to drive and use machines.
Det forventes ikke at ovitrelle vil påvirke din evne til å kjøre og bruke maskiner.
Cetrotide is not expected to affect your ability to drive and use machines.
Det er ikke forventet at bruk av cetrotide påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Renal dialysis is not expected to accelerate clearance as avanafil is highly bound to plasma proteins and it is not eliminated in the urine.
Nyredialyse antas ikke å øke clearance da avanafil har høy plasmaproteinbindingsgrad og ikke utskilles i urin.
Consequently, bosentan is not expected to increase the plasma concentrations of medicinal products metabolised by these isoenzymes.
Derfor forventes ikke bosentan å øke plasmakonsentrasjonen av legemidler som metaboliseres av disse isoenzymene.
Renal dialysis is not expected to accelerate clearance as sildenafil is highly bound to plasma proteins and not eliminated in the urine.
Dialyse antas ikke å øke clearance ettersom sildenafil i høy grad er plasmaproteinbundet og ikke utskilles i urin.
The co-administration of abacavir and REYATAZ is not expected to significantly alter the exposure of abacavir.
Samtidig administrasjon av abakavir og REYATAZ forventes ikke å signifikant endre eksponeringen for abakavir.
Although specific interactions of avanafil with rivaroxaban and apixaban(both CYP3A4 substrates) have not been studied, an interaction is not expected.
Selv om spesifikke interaksjoner mellom avanafil og rivaroksaban og apiksaban(CYP3A4-substrater) ikke er undersøkt, forventes ingen interaksjoner.

Resultater: 101, Tid: 0.15

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Is not expected" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer