IS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "is" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 314554, Tid: 0.8953

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Is" i en setning og oversettelsene deres

Mon-el is not you.
Mon-el er ikke deg.
A mother superior is found strangled in a church with her rosary.
En abbedisse som blir funnet kvalt med sin rosenkrans i en kirke.
Raisa demidova is innocent.
Raisa demidova er uskyldig.
This is for you. phil sent it.
Phil har sendt deg dette.
I hope that your child is courageous and strong and lucky.
Jeg håper at barnet ditt blir modig og sterkt og heldig.
Powaqa is not here.
Powaqa er ikke her.
Optaflu is given to you by your doctor or nurse.
Optaflu blir gitt til deg av lege eller sykepleier.
Miss winkly is in room 626.
Miss winkly har rom 626.
Katie is my daughter!
Katie er min datter.
Nootbar is sending me to san francisco.
Nootbar skal sende meg til san francisco.
What is ali short for?
Hva står ali for?
All i want is for you to call my dad and tell him the truth.
Jeg vil du skal ringe faren min og fortelle ham sannheten.
Min-woo is not dead.
Min-woo er ikke død.
Carsten ockels is not here, so we can not run the interview.
Carsten ockels har ikke kommet, så vi kan ikke kjøre innslaget.
Kip is stolen away.
Kip blir stjålet.
Giovanni henriksen is suleyman bhatti.
Giovanni henriksen er suleyman bhatti.
Exalief is not to be given to children and adolescents.
Exalief skal ikke gis til barn og ungdom.
Roactemra is given by injection under the skin(subcutaneously).
Roactemra blir gitt som en injeksjon under huden(subkutant).
Richter is gone for the day.
Richter har gått for dagen.
The country is strong. the market is strong. conors gould is strong.
Landet står sterkt, markedet står sterkt, conors gould står sterkt.
Where is Ecuador?
Hvor ligger Ecuador?
Binding to albumin is of relatively low affinity and is reversible.
Bindingen til albumin har relativt lav affinitet og er reversibel.
The bitch is not taking my son from me!
Kjerringa skal ikke ta sønnen min fra meg.
Who is it, Julius?
Hvem var det, Julius?
Giovanni henriksen is suleyman bhatti.
Giovanni henriksen er suleyman bhatti.
There is a car parked outside of my apartment every day.
Det står en bil parkert utenfor leiligheten min hver dag.
Mars is more than 140 million miles from the sun.
Mars ligger mer enn 225 millioner km fra sola.
Yes, it is our explanation.
Ja, det blir forklaringen vår.
Fasmer is here.
Fasmer er her.
The lord is with you.
Herren være med deg.

Resultater: 314554, Tid: 0.8953

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer