BOYS IN NORWEGIAN

How to say "boys" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4788, Time: 0.111

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Boys" in a sentence and their translations

Two girls and two boys.
To gutter og to jenter.
My boys.
Min gutter.
Milton's boys have been here.
Miltons karer har vært her.
Three boys with red hair.
Tre gutter med rødt hår.
I will see you boys in a couple of minutes.
Jeg ser dere karer om et par minutter.
Some of his boys are.
Noen av karene hans er.
He loved his boys and you felt safe with him.
Han elsket karene sine, og du følte deg trygg sammen med ham.
Or boys.
Eller gutter.
The sound of my boys waking up, fighting over who gets the bathroom.
Lyden av mine sønner som våkner og krangler om badet.
Thank you, boys. over and out.
Takk, karer, over og ut.
I used to have two boys, but they were killed.
Jeg hadde to sønner men de ble drept.
Those are our nearest boys.
De er våre nærmeste karer.
My boys are sick, sir.
Guttene mine er syke, sir.
One of my boys saw a man kissing my wife last night.
En av karene mine så en mann kysse kona mi i går kveld.
Three boys, two girls.
Tre gutter, to jenter.
What are the procorp boys doing here?
Hva er procorp gutter gjør her?
Jack can have my pistol, boys.
Jack kan få pistolen min, karer.
Look, these boys don't play defense.
Disse gutta leker ikke forsvar.
I'm glad my boys haven't met you.
Flaks at mine sønner ikke har truffet deg.
From my boys in angola.
Fra guttene mine i angola.
You can pull your boys out as soon as we set up.
Du kan trekke ut karene dine så snart vi er klare.
I need my boys.
Jeg trenger guttene mine.
Yeah- we have two boys, and a girl.
Ja, to sønner og en datter.
The local boys thought it was the IRA.
En lokal gutt trodde det var IRA.
All my boys here saw it.
Alle karene mine her så det.
Two boys, two girls.
To gutter, to jenter.
Jesse and his boys are done with you anyway.
Jesse og gutta hans er ferdige med deg uansett.
They're good boys.
De er noen fine karer.
Those are my boys coming.
Det er gutta mine som kommer.
Say goodbye, boys.
Si adjøss, karer.

Results: 4788, Time: 0.111

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "boys"


guy
chicks
girl
baby
man
laddie
blokes
sons
lady
kid
infants
babes
lad
fellows
kiddies
child
toddler
offspring
chaps
sonny
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More